Към края на март тази година заетите в публичния сектор са 440 000 души, от които над 87 000 са в държавната администрация, в това число общинска и областна, а 61 000 са служителите в системата на МВР, сочат данни на Министерството на финансите.

Общо 9 073 души работят в министерствата. По министерства разпределението е както следва:

Министерство на Земеделието и Храните - 2273

Министерство на външните работи - 1480

Министерство на отбраната - 980 (оптимизацията до това число трябва да е факт до 25 май 2010 г.)

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - 651

Министерство на финансите - 626

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - 612

Министерство на образованието, младежта и науката - 427

Министерство на здравеопазването - 346

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 319

Министерство на труда и социалната политика - 312

Министерство на културата - 276

Министерство на физическото възпитание и спорта - 175

Министерство на културата - 155

Още 55 000 души има в структури към министерствата:

Национална агенция за приходите - 7747

Агенция за социално подпомагане - 4728

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - 4708

Митници - 3370

РИОКОЗ - 3333

Агенция по заетостта - 2386

Национална ветеринарномедицинска служба - 2084

Агенция за пътна инфраструктура - 1678

Фонд Земеделие - 1660

Други - 24639

Общата численост на служителите в МВР е 61 170 щатни бройки, от които с висше образование - 17 520, със средно образование - 35 740 и лица, работещи по трудово правоотношение - 7 910.

Общо 291 460 души работят в обществения сектор - съдебната власт, НОИ, БАН, академии, държавни висши училища, НЗОК, здравни заведения, държавни болници, сметната палата, държавни училища, българската армия, БНР, БНТ, театри и музеи. Ето някои от най-многобройните структури:

Системата на Образованието - 84000

Българската армия - 45000

Система на Здравеопазването - 32000

Съдебна власт - 14491

Българска скадемия на науките - 7850

Национален осигурителен институт - 3375

Национална здравноосигурителна каса - 2314

Българска национална телевизия - 1378

Българско национално радио - 981

Сметна палата - 551

Колко "струват" на данъкоплатеца заплатите в публичния сектор?

Разходите за заплати в Консолидираната фискална програма за 2009 г. са 4.03 млрд. лева, а средното годишно възнаграждение на 1 лице е 10 357 лева (без МВР и МО).

Станете наш почитател във Facebook