Инвеститорите, които търсят алтернатива в настоящите несигурни условия, често се обръщат към златото. Благородният метал, освен че е спасителен остров, се приема и като един от най-добрите инструменти за застраховане срещу растяща инфлация, която се очаква в световен мащаб.

И докато златото се търгува на нива близки до исторически най-високите си, то може би е добре инвеститорите да помислят, дали среброто не е по-добра алтернатива.

Ето и някои тези в посока на това твърдение от специалистите от Yahoo Finance:

1. Съотношението злато/сребро е изключително благоприятно

В исторически аспект това съотношение е 14. Това означава, че при цена на златото от 14 долара, среброто би следвало да е 1 долар. Днес това съотношение при двата метала е близо 50 към едно. Или казано по друг начин, е възможно то да се понижава лека-полека към средните си стойности, което би направило среброто по-добрата инвестиционна алтернатива.

2. Среброто е ценен метал, но се използва и в индустрията

За разлика от златото приложението на среброто е значително по-широко. Освен за бижута, среброто се използва широко и в индустрията, което е още една възможност за поскъпване, при стабилизиране и ръст на световната икономика.

3. Запасите на среброто намаляват

За разлика от запасите на злато в световен мащаб, тези на среброто намаляват, което може да допринесе за недостиг в даден момент и за поскъпване, в следствие на спекулации за това. За сравнение, при златото тенденцията е противоположна.

Две са основните причини за това среброто да се търгува при подобно високо съотношение спрямо златото. На първо място е фактът, че централните банки предпочитат покупка на злато за резерви, а не за сребро.

От друга страна, цената на среброто се манипулира значително по-лесно, според финансовото издание. Перспективите за въвеждане на регулации на стоковите пазари обаче, могат да дадат добри перспективи за промяна на хегемонията на големите търговци на сребро, над малките.

Съществуват слухове, че ще бъде въведена забрана за поддържане на огромни къси позиции в сребро, което да премахне възможности за пазарни манипулации върху цената на среброто.

* материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи