Много се изговори за цените на горивата през последните седмици, като бяхме свидетели на масови протести, реплики между Лукойл, Трайчо Трайков и Бойко Борисов. Цитирани бяха множество статистики и числа - кои верни, кои не.

Тук ще се спрем на официалната и вероятно най-достоверна статистка - тази за Европейската комисия, достъпна на сайта й (http://ec.europa.eu) в последния седмичен бюлетин.

В данните на ЕК са представени цените на дребно, като има информация за цените преди акциз и ДДС, както и за крайната цена*.

Както вече ни бе повторено многократно, крайната цена в България е наистина сред по-ниските в общоността. Но не така стоят нещата с цените преди облагането им.

Както се вижда от долните две таблици, при цената на колонка (в евро за 1000 л), преди налозите на държавата, сме на 16-а позиция за масовия бензин А-95 и чак 22-ри за дизела.

При А-95 бензинът излиза с около 50 евро по-евтин в Австрия и Великобритания, а при дизела разликата с Великобритания дори гони 100 евро на 1000 литра.

Ясно от статистиката се вижда, че цената у нас е сравнително по-ниска от повечето държави, заради по-ниските държавни налози. При А-95 България е с най-нисък акциз, а при дизела само 3 държави имат по-ниска ставка.

Страна/1000 л А-95 Акциз Цена с акциз ДДС Крайна цена Австрия 593,24 525,09 1118,33 20% 1342,00 Великобритания 596,24 691,25 1287,49 20% 1544,99 Полша 600,19 419,74 1019,93 23% 1254,51 Швеция 600,41 631,25 1231,66 25% 1539,58 Естония 618,06 422,77 1040,83 20% 1249,00 Словакия 623,25 566,75 1190,00 20% 1428,00 Ирландия 631,01 563,20 1194,21 21% 1444,99 Словения 631,98 468,96 1100,94 20% 1321,13 Румъния 634,11 364,70 998,81 24% 1238,52 Холандия 634,65 724,17 1358,82 19% 1617,00 Франция 640,59 611,00 1251,59 19,6% 1496,90 Литва 641,77 434,43 1076,20 21% 1302,20 Люксембург 641,85 462,09 1103,94 15% 1269,53 Чехия 642,34 527,25 1169,59 20% 1403,51 Белгия 646,10 613,57 1259,67 21% 1524,20 България 646,78 363,02 1009,80 20% 1211,76 Латвия 655,40 381,83 1037,23 22% 1265,42 Унгария 656,78 455,45 1112,23 25% 1390,29 Испания 663,32 442,63 1105,95 18% 1305,02 Малта 666,21 469,38 1135,59 18% 1340,00 Финландия 666,84 604,70 1271,54 23% 1563,99 Португалия 674,77 582,95 1257,72 23% 1547,00 Гърция 677,33 682,98 1360,31 23% 1673,18 Германия 684,16 654,50 1338,66 19% 1593,01 Кипър 686,81 369,70 1056,51 15% 1214,99 Италия 708,62 564,00 1272,62 20% 1527,14 Дания 712,74 570,38 1283,12 25% 1603,90

Страна/1000 л Дизел Акциз Цена с акциз ДДС Крайна цена Великобритания 657,65 691,25 1348,90 20% 1618,68 Ирландия 674,60 469,20 1143,80 21% 1384,00 Полша 679,13 325,68 1004,81 23% 1235,92 Словения 683,59 380,86 1064,45 20% 1277,34 Австрия 684,65 436,18 1120,83 20% 1345,00 Естония 691,25 392,92 1084,17 20% 1301,00 Франция 699,52 437,10 1136,62 19,6% 1359,40 Малта 702,35 382,40 1084,75 18% 1280,01 Румъния 702,88 306,81 1009,69 24% 1252,02 Чехия 707,11 449,64 1156,75 20% 1388,10 Холандия 715,88 429,50 1145,38 19% 1363,00 Словакия 719,04 402,63 1121,67 20% 1346,00 Белгия 721,38 410,69 1132,07 21% 1369,80 Латвия 722,10 332,15 1054,25 22% 1286,19 Литва 726,10 302,07 1028,17 21% 1244,09 Германия 726,24 470,40 1196,64 19% 1424,00 Люксембург 731,39 310,00 1041,39 15% 1197,60 Унгария 744,77 371,44 1116,21 25% 1395,26 Швеция 747,48 496,20 1243,68 25% 1554,60 Дания 748,68 396,04 1144,72 25% 1430,90 Испания 750,16 345,84 1096,00 18% 1293,28 България 755,00 314,45 1069,45 20% 1283,34 Финландия 758,66 362,80 1121,46 23% 1379,40 Кипър 758,73 340,70 1099,43 15% 1264,34 Италия 764,72 423,00 1187,72 20% 1425,26 Португалия 781,12 364,41 1145,53 23% 1409,00 Гърция 793,68 425,36 1219,04 23% 1499,42

/Всички цени са в Евро/

Относно търговските надценки на веригите бензиностанции, те могат да се изчислят на база разликата на продажната цена на Лукойл и цената на колонка преди данъци. Както се вижда от долната таблица, надценката на бензиностанции, купуващи А-95 от Лукойл, е средно 9.1 стотинки преди ДДС, а при дизела 9.07 стотинки. Тези надценки формират около 7% от цената на горивото (без акциз и ДДС).

Цени преди акциз и ДДС /лева Цени Лукойл А-95 1,1740 Дизел 1,3860 Цена на колонка А-95 1,2650 Дизел 1,4767 Марж на дистрибутора А-95 0,0910 Дизел 0,0907

*В седмичния бюлетин на ЕК единствено България предоставя данни за цената на едро (Лукойл) на горивата, а не на дребно (в случая коригирани от Profit.bg за съпоставимост)