Китай е готов да отдаде 176 необитаеми острови под половинвековна аренда, съобщава ИТАР-ТАСС . Държавната океанографска служба на страната изготви списък на тези необитаеми острови, които се предлагат под наем на компании и частни лица. Всички те са с размери над 500 кв. м.

Островите, "открити за обществено развитие", са в осем китайски региона. Повечето от тях са край бреговете на провинциите Гуандун (Южен Китай) и Фуцзиан (Източен Китай).

Всеки желаещ, включително чужденец, може да направи заявка, като представи план за дейностите, които иска да развива и определи тяхната цел. Заявките на чуждестранните лица трябва да бъдат одобрени и от Държавния съвет на Китай.

Срокът на наема е ограничен до максимум 50 години, а цената вероятно ще подлежи на споразумение. Ако за един остров има няколко заявки, ще се проведе търг.

Китайските власти се надяват, че наемателите ще могат да развиват на "своя" необитаем остров или група острови туризъм, производство, риболов, селско стопанство, лесовъдство, строителство и други. При тези дейности ще трябва да бъдат в съответствие с държавните изисквания, включващи, например, максимална височина на построените сгради и норми за събиране на отпадъците и изхвърлянето им в околната среда, за което ще следят държавни инспектори.

Понастоящем в Китай се провежда своеобразна „инвентаризация" на прилежащите му острови, резултатите от която ще бъдат оповестени в края на годината.

Към 1998 г. страната разполагаше с около 7 хил. острови с размери над 500 кв. м, но поне 800 от тях вече са потънали в следствие на глобалното затопляне.

Китай среща и сериозни трудности с опазването на националното си островно богатство. В края на 2010 г. бяха разкрити над 30 случая на незаконно застояване на южните острови с луксозни вили.