Нито работата, обучението или пък свободното време отнемат най-много от вниманието на българина през деня. Изследване на НСИ показа, че най-голяма част от денонощието си отделяме на личните грижи. Такива са резултатите на петото по ред целогодишно изследване на „бюджета на времето на населението", което Националният статистически институт проведе в периода октомври 2009 - октомври 2010 година. Изследването е част от програмата за Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2011 година.

Обект на изследване са 3 132 лица над 10-годишна възраст и са анкетирани 5 503 лица. Анкетираните лица попълват дневник за използване на времето за един работен и за един почивен ден, а работещите лица - и седмичен график за отработеното време.

Според данните най-голяма част от денонощието отделяме на лични грижи (33%), следвани от работа (19%), обучение (15%), свободно време (12%), домакинска работа (10%), различни по вид пътувания, доброволна работа.

Заетост

Средно на ден едно лице, което работи, отделя 7 часа и 19 минути за трудова заетост . Мъжете отделят по 7 часа и 25 минути, а жените - 7 часа и 13 минути. В периода 2001-2002 г. едно лице е работило средно по 7 часа и 51 минути дневно или е налице е намаляване на времето за трудова заетост с 32 минути.

С дейности, които се класифицират като неформална заетост са били ангажирани 7% от безработните, 0.9% от учащите и 4.2% от пенсионерите. Безработните лица, извършвали такива дейности, са отделили близо 3 часа от времето си за неформална заетост; учащите се - 4 часа и 45 минути; пенсионерите - 3 часа и 49 минути.

Лицата, които посещават училище или университет, отделят 5 часа и 17 минути за занимания в клас и 2 часа и 12 минути за учене в къщи.

Лични грижи

Хората отделят за лични грижи средно по 12 часа и 20 минути на ден:

време за сън - 9 часа и 14 минути (38.5 на сто от денонощието);

време за хранене - 2 часа и 8 минути (8.9 на сто от денонощието);

време за миене, обличане, грижи за здравето и др. - 58 минути (4.0 на сто от денонощието).

Най-много спят лицата над 65-годишна възраст - 10 часа и 14 минути на ден и младежите до 19-годишна възраст - 9 часа и 33 минути. Най-малко спят лицата на възраст 20 - 49 години - 8 часа и 35 минути. Жителите на селата спят малко повече - 9 часа и 20 минути, отколкото живеещите в градовете - 9 часа и 11 минути.

Домакинска работа

95% от жените и 78.9% от мъжете отделят време за домакинска работа. Домакинският труд отнема по 3 часа и 25 минути на ден за всички анкетирани лица и макар времето да намалява с 28 минути спрямо 2001-2002 г., остава едно от най-високите в ЕС. Жените се занимават с домакинството почти два пъти повече време от мъжете: 4 часа и 27 минути на ден, мъжете - 2 часа и 14 минути.

Домакинствата, които имат деца, отделят за тях средно по 2 часа и половина на ден. За учене, четене и игри с децата се отделя 1 час и 7 минути дневно, почти по равно от мъжете и от жените. Физическите грижи за децата (къпане, преобличане, хранене) отнемат средно по 1 час и 25 минути, като жените са тези, които посвещават повече време на такива грижи - 1 час и 36 минути на ден, срещу 51 минути за мъжете.

В периода 2001-2002 г. за учене, четене и игри с децата се е отделяло същото време, а физическите грижи са отнемали по-малко време - 1 час и 16 минути.

Свободно време

Свободното време средно на едно анкетирано лице възлиза на 4 часа и 25 минути. През свободното си време българите основно гледат телевизия - 2 часа и 43 минути на ден; разговарят със семейството или с приятели, роднини, познати - 36 минути на ден; разхождат се - 12 минути дневно.

В сравнение с периода 2001-2002 г. значително е нараснало времето, което се отделя за занимания с компютри (търсене на информация, четене и сърфиране в мрежата, чатене, писане на eлектронни писма) - 12.2% от лицата са отделили дневно 1 час и 37 минути.

21% от мъжете и 15 % от жените се занимават със спорт и дейности на открито през свободното си време. Лицата, които спортуват, отделят за това по 2 часа дневно.

По 1 час и половина се отделя за различни видове хобита и игри, за четене на книги се отделят по 1 час и 20 минути дневно, а за четене на периодика и специализирана литература - 50 минути.

Пътуване

Средното време, отделено за едно пътуване, е 1 час и 13 минути. За отиване и връщане до/от работа лицата отделят по 1 час и 5 минути дневно, а учащите - по 1 час и 7 минути.

Следващи по продължителност са пътуванията, свързани с грижи за домакинството - 56 минути дневно, и със свободното време - 53 минути.

За пътувания с цел пазаруване и услуги се отделят по 36 минути.

За пътувания, свързани с грижи за децата - по 33 минути.

Времето и семейството

Разпределението на времето се повлиява значително от начина на живот на отделния човек, от това дали живее сам или в семейство, дали има или няма деца и от тяхната възраст.

Най-продължително - по 7 часа и 31 минути работят лицата, чието най-малко дете е на възраст от 7 до 17 години, а най-малко - самотни родители с дете епод 17 години - 6 часа и 47 минути дневно.

Най-много време за грижи за домакинството се отделят от живеещи в брак или съжителство с малко дете е на възраст до 6 години - по 4 часа и 49 минути на ден. Най-малко - от лицата, които живеят сами или в домакинството на родителите си - 3 часа и 21 минути.

Най-много време за сън отделят лицата, които живеят сами или с родителите си - по 9 часа и половина на ден, а най-малко - семействата с дете от 7 до 17 години - по 8 часа и 24 минути на ден.

Свободното време е с най-малка продължителност за лицата с деца - 3 и половина часа дневно, а с най-голяма - за лицата, които живеят сами или сродителите си - над 5 часа.

Най-много телевизия гледат лицата, които живеят сами или с родителите си и тези, които живеят в брак или съжителство, но са без деца - над 3 часа дневно, а най-малко семействата с деца под 6 години - малко повече от 2 часа.

По месеци и по дни от седмицата

В зависимост от извършваната дейност се наблюдават някои различия в начина, по които хората използват времето си през различните месеци от годината.

Така например макар и относително постоянно, времето, отделяно за сън, хранене и хигиена варира в рамките на годината. Най-продължително хората спят през месец май - 9 часа и 24 минути, а най-малко - през месец ноември - 9 часа и 3 минути.

Телевизия се гледа най-продължително през ноември, януари и февруари - над 3 часа дневно, а най-малко през август и септември - около 2 часа и 40 минути.

В делничните дни българите спят половин час по-малко отколкото в събота и неделя, както и отделят почти половин час по-малко за хранене и хигиенни грижи.

Най-продължително е времето за заетост през юни, юли и август - над 7 часа и половина, а най-малко през февруари - 6 часа и 38 минути.