През последните 12 месеца (1 юли 2010 - 30 юни 2011 г.) населението в страната ни е предпочитало Уникредит Булбанк за тегленето на ипотечни кредити и Райфайзенбанк за потребителските кредити, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от Българска народна банка.

За същия период кредитният портфейл на Уникредит Булбанк се е увеличил с 113.6 млн. лв. само от заеми към домакинствата. Следват Банка ДСК и Пощенска банка с 71 и 68 млн. лв.

Над 10 млн. лв. заеми за 12-те месеца, приключващи на 30 юни са раздали още от МКБ Юнионбанк, обявената за Банка на 2010 г. SG Експресбанк, СИБАНК и една от най-големите банки по размер на активите в света, представена у нас - Емпорики Банк.

№1 в потребителското кредитиране е Райфайзенбанк, следвана от Първа инвестиционна банка и МКБ Юнионбанк.

В челото са още SG Експресбанк, Търговска банка Д и Корпоративна Търговска Банка.

В края на полугодието на 2011 г. домакинствата имат 18.595 млрд. лв. задължения към банките, от които 11.555 млрд. левови кредити, 6.85 млрд. лв. в евро и 188 млн. лв. в други валути.