Лошите и преструктурирани кредити продължават да се покачват и през юни, като нарастват с нови 340 млн. лв. до 8.25 млрд. лв., или рекордните 20.49% от общата маса (без овърдрафт).

При фирмените кредити, при общ дълг от над 32 млрд. лв., нередовни плащания има за 5 млрд. от тях, или 21.72%.

При потребителските кредити в графата лоши и преструктурирани попадат 19.13%, а при жилищните - 17.87 на сто.

Като цяло кредитирането на банките се увеличава през месеца, като кредитите на фирмите се покачват със 168 млн. лв., а на домакинствата - с 33.4 млн. лв.

Полета\Периоди Април'11 Май'11 юни'11 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ 31883753 31936520 32104686 Кредити 22862382 22967293 23056201 Овърдрафт 9021371 8969227 9048485 Лоши и преструктурирани 4687441 4789146 5008002 20,50% 20,85% 21,72% ДОМАКИНСТВА И НТООД 18909806 18931424 18964828 Овърдрафт 1765631 1762384 1740260 Потребителски кредити 7535018 7550557 7577549 Лоши и преструктурирани 1356421 1390163 1449917 18,00% 18,41% 19,13% Жилищни кредити 8728119 8741954 8765774 Лоши и преструктурирани 1486704 1525998 1566625 17,03% 17,46% 17,87% Други кредити 881038 876529 881245 Лоши и преструктурирани 205404 209021 230159 23,31% 23,85% 26,12% Общо лоши и преструктурирани 19,34% 19,72% 20,49%