Трети пореден месец българинът плаща по 156 млн. лв. лихви на търговските банки, сочат изчисления на Profit.bg.

Отчетените от статистиката 156.57 млн. лв. за юли са с 300 хил. лв. повече от месец по-рано.

Така от началото на годината до 31 юли 2011 г. начислените лихви по изтеглените кредити от страна на домакинствата са 1.094 млрд. лв.

Година по-рано населението бе платило 1.135 млрд. лв. лихви.

Рекордните 173 млн. лв. лихви са начислени през април 2011 г., следвани от 166-те милиона лева за август 2010 г.

В края на юли 2011 г. банките са кредитирали населението с 18.6 млрд. лв., от които 11.491 млн. лв. са кредити в лева, 6.918 млрд. лв. в евро и 197 млн. лв. в други валути, главно щатски долари и швейцарски франкове.

За пето поредно тримесечие данни на БНБ пък сочат за ръст в нетната стойност на отпуснатите кредити.