Всеки от нас в забързаното си ежедневие е ползвал банкомат на банка, различен от тази, издала картата му.

Но знаете ли, какви суми плащаме, в случай че ползваме най- близкия банкомат?

Справка на Profit.bg из сайтовете и тарифите на най-големите банки в България по размер на активите им посочи, че физическите лица плащат между 0.55 и 1.00 лв. за теглене на пари от банкомат на друга банка.

Най-евтино е в СИБАНК и Алианц България, т.е. ползвайки банкоматите на тези банки ние плащаме 0.55 лв. за теглене на пари.

Прилични са и сумите, които даваме на Банка Пиреос и Корпоративна търговска банка - 0.60 и -0.70 лв. за транзакция.

В средата попадат банкоматите на Инвестбанк и Централна кооперативна банка с по 0.75 лв., както и МКБ Юнионбанк с 0.82 лв.

Таксите при SG Експресбанк са 0.89 лв., а при Алфа Банк, Първа инвестционна банка и Райфайзенбанк е 0.90 лв. (в случай, че сте притежавал на VISA Classic/ MasterCard Standard, таксата Ви дори достига 1.20 лв.).

Сравнително скъпо е тегленето на пари в брой от банкомати на двете най-големи банки в страната - Банка ДСК и Уникредит Булбанк и разполагащи с най-много банкомати от родните трезори - 0.95 и 0.98 лв.

По левче обаче ще платите в Обединена българска банка и Пощенска банка. Ето защо препоръчително е да се ползват банкоматите на банките издатели на картата.