Независимо от финансовата и икономическа криза, сделките с луксозни имоти за 2011 г. са нараснали двойно в сравнение с 2010 г., се посочва в анализ на Unique Estates за пазара на луксозни имоти през 2011 г. и за прогнозите за развитието му през 2012 г.

Раздвижването на пазара през изминалата година се дължи преди всичко на обективни фактори като нарастване на доходите и спестяванията на потенциалните купувачи, на страх от случващото се в еврозоната, на спад на акциите на фондовите пазари, както и на спешна нужда от свежи пари от страна на продавачите с цел покриване на кредитни задължения. В последните месеци на 2011 г. се наблюдава и засилване на инфлационните очаквания в Европа, което даде допълнителен тласък на сделките.

Най-високата постигната цена при сделка през 2011 г е около 3000 евро/кв.м за района на Докторската градина и центъра на София.

В почти всички сегменти на пазара се регистрира увеличение на доходността от отдаване на жилището под наем, като най-доходоносна се очертава инвестицията в едностайно луксозно жилище с цел отдаване под наем. Средната доходност от отдаване на луксозен имот под наем се увеличава от 5.7% през 2010 г. до 6.2% годишно през 2011 г. В резултат на понижаването на лихвите по банковите депозити през 2011 г. се оказва по-изгодно да се инвестира в луксозен имот, отколкото парите да се държат в банков влог.

Хората с високи доходи в България независимо от кризата, увеличават своите спестявания. В момента има 5600 влога в размер над 100 хил. евро, отбелязват от Unique Estates.

Търсенето на по-големи жилища трайно ще нараства, тъй като засега на един човек у нас се падат по 18 кв.м полезна жилищна площ срещу 33 кв.м средно за останалите страни от ЕС.
Строителството, а оттам и предлагането на луксозни жилища, през последните месеци е ограничено не само количествено, но и качествено.

Интерес към жилища „старо строителство” трудно може да бъде удовлетворен, тъй като липсва предлагане на пазара, посочват още от агенцията.

В условията на ограничено предлагане и трайно нарастващо търсене, цените на луксозните имоти през 2012 г. ще запазят равнищата от 2011 г. при нарастване на броя на сключените сделки, прогнозират от Unique Estates.

Ето и видео от пресконференцията: