Международната рейтингова агенция Moody``s обяви Гърция за банкрутирала, съобщи БГНЕС.

Причина за това е отписването от страна на кредиторите на 107 млрд. евро от външния дълг на Гърция, който е на обща стойност 140 млрд. Това стана след постигането на договорка за размяна на гръцки държавни облигации. "Според дефинициите на Moody`s, такава размяна представлява "размяна на отчаянието" и по същество означава банкрут", отбелязват от рейтинговата агенция.

От Moody`s отбелязват още, че макар 85.8% от притежателите на гръцки облигации да са се включили в сделката, предвиждаща намаляване с 53% на държаните от тях ценни книжа, това на практика означава обезценяването им, което поставя под съмнение държавните гаранции по ликвидността им в дългосрочен план, при положение че договорка не беше постигната.

Размяната е ключово условие за отпускането от еврозоната на нова спасителна помощ на стойност 130 млрд. евро и връщането на Гърция към стабилно ниво дълга от около 120% от БВП до 2020 г.