Френската архитектурна фирма Chartier-Corbasson предложи проект за офис кула, която расте все по-високо и по-високо от отпадъците, които обитателите ѝ произвеждат. Проектът, който носи името Organic Skyscraper, бе предложен за изграждане на Лондон.

Chartier-Corbasson предвижда, че коничното здание ще започне като скромна нискоетажна офис сграда. С течение на времето, допълнителните етажа ще бъдат построени с помощта на изолационни панели, направени от боклуци - главно хартия и пластмасови бутилки, генерирани от офис работниците.

Суровините, събрани от отпадъчни станции, ще бъдат трансформирани в строителни елементи в рамките на затворен цикъл, какъвто не сме виждали никога преди.

С всеки нов етаж, който се добавя, нови наематели започват да се настаняват в кулата. С допълнителните наематели се генерира още по-голям обем отпадъци , в резултат на което се задейства безкраен цикъл на рециклиране и изграждане.

Наистина изглежда не много стабилно да работиш в сграда, която е непрекъснато в процес на строителство, затова архитектите са превърнали строителното скеле в част от самия дизайн. То е вдъхновено от бамбуковите рамки, използвани в Азия, за пренасяне на цели завършени постройки.

Скелетът на сградата ще се състои от пресичащи кухи метални стълбове, които ще осигуряват както подпора, така и вентилация във вътрешността на кулата. Малки вятърни турбини, разположени в тръбите на горните етажи на сградата, ще позволят Organic Skyscraper да генерира своя собствена енергия.

Концепцията на Chartier-Corbasson наскоро получи почетно споменаване в 2014 конкурса 2014 Skyscrapers and SuperSkyscrapers.