Архитектурните чудеса са страхотна атракция през деня. Следващите десет гениални творения на инженерите обаче се открояват още повече през нощта.

[{358}]