Леглата, които се „реят“ във въздуха са много модерни в последните години.

Плаващият ефект се постига с магнити – за много скъпи легла, които изобщо не докосват пода, или като се задържат на някои елементи от конструкцията си (не са изцяло над пода, а се задържат за таблата, например).

Вижте 12 оригинални и луксозни примера:

[{369}]