Темата за недостъпност на имотите е много гореща не само у нас, но и в световен мащаб, особено на фона на възстановяването в цените на имотите през последните две години, след силното им понижение по време на финансовата криза и пукането на ипотечния балон в САЩ.

Ето и кои са най-недостъпните имоти в света, въз основа на данните на Bank of International Settlements (BIS) - финансова институция известна като „централната банка на централните банки“.

Класацията е направена на база данни за съотношението „доход-цени на имоти“ в 55 страни.

10. Испания

Цените на имотите в Испания регистрираха първото си повишение на годишна база от шест години насам през второто тримесечие на тази година. Това сочи сериозна промяна на негативните трендове на пазара от последните години.

Въпреки спада в цените на имотите в страната, те все още остават относително високи, сравнени със средните доходи. Страната се радва на изключително висок интерес от страна на британски и руски купувачи.

Наскоро сериозни покупки в имотния сектор в Испания направиха мириардерите Джордж Сорос и Джон Поулсън.

9. Швеция

Според централната банка в страната, липсата на достатъчно предлагане, в съчетание с урбанизацията, водят до сериозен ръст в цените на имотите. Това поставя Швеция, където доходите са доста високи, на девето място при най-недостъпните имоти.

8. Холандия

След две години на слабост, цените на недвижимите имоти отново са във възход. През август те са с 1.7% по-високи, в сравнение със същия период на миналата година.

Според специалистите, пазарът на имоти в Холандия се различава значително от този в Испания и Ирландия, където бумът беше предизвикан от изключително ниските лихвени нива.

Сериозните облекечения при ипотечните кредити са в основата на силното търсене на имоти с кредити, което съдейства за повишението в цените на имотите и това те да станат недостъпни.

На ипотечния пазар са налице продукти, позволяващи потребителите да покриват само разходите по лихви по ипотечните кредити.

7. Норвегия

Подобно на пазара в Швеция, цените на имотите в Норвегия се повишаваха леко, дори и в годините по време на финансовата криза след 2008 г.

Специалистите обаче смятат, че цените на имотите в скандинавската страна не са се балонизирали, въпреки сериозното им повишение, което прави имотите доста недостъпни.

Пазарът на имоти е нараснал заедно с икономиката и потребителското търсене в страната, което не е симптоматично за един „балонизиран пазар“.

6. Великобритания

Ръстовете в цените на имотите в страната направиха отново актуална темата за недостъпността на имотите. На купувачите на първо жилище е изключително „трудно“ да финансират покупката, предвид на високите цени.

Особено тежка е ситуацията в Лондон, където цените отдавна са над предкризисните нива, благодарение на правителствената политика за стимулиране на покупките и ниските лихви. И макар цените на имотите да достигнаха своя пик през летните месеци и регистрираха спад през следващите два месеца, те все още са прекомерно високи за средните британци.

Според прогнози на една от водещите агенции за имоти в страната - Rightmove, имотите ще стават още по-недостъпни, предвид на прогнозирания им ръст с 30% през следващите пет години.

5. Франция

Цените на имотите във Франция също отбелязаха известен ръст през последните две години, макар и да намериха своя пик в края на миналата година и да се понижиха с 1.1% на годишна база през второто и с 1.6% през първото тримесечие на 2014 г.

Имотите в страната, и особено в големите градове и Париж, са недостъпни за средните французи.

4. Нова Зеландия

Централната банка на страната е изключително загрижена от недостъпността на имотите в страната и представи рестрикции, свързани с ипотечното кредитиране.

Въпреки че от централната финансова институция отчитат известно подобряване на пазара, предвид на нарастналото предлагане, имотите в страната все още са недостъпни.

3. Канада

Ниските лихви след финансовата криза позволиха на домакинствата в страната да рефинансират своите ипотечни кредити при много по-изгодни условия, като това, в същото време, привлече много нови потенциални купувачи. Това пък доведе до по-високи цени на имотите.

Специалистите прогнозират, че значителният размер на дълг на домакинствата може да е сериозен бъдещ проблем пред икономиката на страната. Към пазара има сериозен международен интерес.

2. Австралия

Достъпността на имотите в страната е един от основните възпиращи строителните предприемачи фактори.

Ниското ниво на безработица, в съчетание с рекордно ниските лихви в страната, са съдействали за „нагорещяването“ на пазара и съответно за ръста в цените на имотите.

Те са вторите най-високи в света, съпоставени с дохода на населението, според данни на BIS.

1. Белгия

Пазарът на имоти в Белгия е най-недостъпен сред разглежданите 55 страни от BIS.

Това е сериозен проблем през последното десетилетие, на фона на понижението в доходите на населението, което е с изпреварващи темпове спрямо цените на имотите. Правителствените мерки за стимулиране на пазара на имоти допринесоха за описаната негативна тенденция.

Ръстът в цените на имотите в страната се очаква значително да се забави, предвид на планираното премахване на някои облекчения.