Компаниите от общото застраховане отчитат брутни премийни приходи за януари в размер на 146 млн. лв., става ясно от данни на Комисията за финансов надзор.

Това е с около 0.62 на сто повече спрямо първия месец на 2014 г.

Общо 67.4 на сто от реализираните брутни премийни приходи за януари 2015 г. са от застраховки, свързани с използването на моторни – превозни средства. Година по-рано автозастраховките заемаха 68% от съвкупните премийни приходи.

Ръст се отчита при „Пожар и приходни бедствия и други щети на имуществото – от 17 на 18.4 на сто, както и при „Злополука и заболяване“ - от 5.9 на 6.8 на сто.

Най-висок премиен приход за януари е реализирала Булстрад Виена Иншурънс Груп – 27.7 млн. лв., следвана от Армеец и Лев Инс с по 16.3 млн. лв. и 15.1 млн. лв.

В топ 5 попадат още ДЗИ Общо застраховане и Бул Инс, изпреварили Виктория и Алианц България.

Припомняме, че в края на 2014 г. лидер в общото застраховане с 13.73 на сто пазарен дял е Армеец.

Втората позиция е за Булстрад Виена Иншурънс Груп с пазарен дял от 11.93 на сто, а трети се нарежда Лев Инс с 11.86 на сто.

Малко под 10% пазарен дял има ДЗИ Общо застраховане, а топ 5 се допълва от Алианц България с 9.88 на сто.