Изчисленията на базата на генералната съвкупност от 15-24-годишните в страната показват, че в страната има 167 670 млади хора, които не са заети и не участват в никаква форма на обучение. 26 650 от тях са на възраст 15-18 г. и 141 020 на възраст 19-24 г.

Това сочи национално представително изследване, направено от УНИЦЕФ. По данни на НСИ, в края на 2013 г. у нас има 751 900 души на възраст между 15 и 24 години. Младежите, които нито учат, нито работят, нито се обучават (NEETs) са третата по размер група около 22%, като малка част от тях са заети с отглеждане на деца (социално майчинство).

Всеки пети от младите хора на тази възраст е студент. Резултатите от проучването сочат, че делът на NEETs сред младите в училищна възраст (15-18 г.) е малко под 11%, а сред по-големите (между 19 и 24г. ) достига 28%.

Според изследването младите хора в групата NEETs се характеризират с ясно очертан социално-демографски профил. Мнозинството от тях са със средно или по-ниско образование, живеят предимно в малки населени места и повече от половината от тях принадлежат към малцинствените етнически групи.

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин каза, че в България проблемът е сериозен действително и посочи цифрите. Социалният министър добави, че тези млади хора може да ги видим навсякъде, особено в последните години нараства броят им в по-отдалечените места, по-малки селища.

"Ще ги видите в някои етнически общности, които също са концентрирани, където за съжаление се появява един феномен, който е много опасен за страната ни - децата да са по-малко образовани от родителите си, обикновено винаги е било обратното. Това е до голяма степен отговорност на родителите", каза Калфин, цитиран от БГНЕС.

Той каза още, че държавата не от сега има политика, която е активна към младите хора. Той припомни, че в края 2014 г. МТСП подписало споразумение със социалните партньори с младежки организации и НПО-та, с които заедно да полагат усилия да извадят тези младежи, които не са занимават с нищо и да се включат в някаква дейност.

Калфин посочи 4 пътеки – довършване на образованието е едната. Тази година се надява да започнат и пилотните проекти за т. нар. дуално обучение. Вторият път е към Бюрото по труда – да бъдат убедени да се регистрират. Третият път е свързан с професионалната квалификация.

Четвъртата посока, в която могат да тръгнат тези хора, е намирането на работа. Калфин посочи и друг проблем, който каза, че е голям и той е свързан с мотивацията.