Акционерите в още две публични компании ще получат дивидент. Това решение бе взето от общите събрания на акционерите на Трейс Груп Холд и Алкомет.

Двете дружества ще разпределят между акционерите си съответно 3.311 млн. лв. и 802 хил. лв.

Брутният дивидент на акция е респективно 0.13684 лв. и 0.044680 лв.

Физическите лица акционери в Трейс Груп Холд ще получат по 0.13 лв. на акция, а тези в Алкомет – по 0.042 лв. за лот.

Алкомет ще започне изплащането на дивидента от 17 август, а Трейс Груп Холд – от 1 септември 2015 г.