Кампанията за наемане на земя за стопанската 2016/2017 г. започна. Мнението на експертите е, че ценовите нива варират в доста широк диапазон в различните райони на страната, защото зависят от няколко важни фактора - качеството на земята, мястото, големината, добитата продукция и изкупните цени. Новото тази година е въвеждането на по-различни механизми за договаряне.

Например един от най-големите крупни собственици на земя – българската компания Агрион обяви, че ще отдава парцелите си на принципи на търговете с тайно наддаване. Така на пазарен принцип ще се видят ценовите нива и възможностите, които имат земеделците, посочват от компанията. Документи се приемат в офисите на дружеството до 28 април.

„Никой няма да се ползва с преимущество в рамките на търга, а в същото време ще дадем възможност реално на всеки, който има интерес да се занимава със земеделие, да се включи и да наеме желания парцел”, коментираха от Агрион. „Искаме да осигурим възможност и на по-дребните арендатори, на младите фермери, на всички, които искат да разширят стопанствата си или да влязат в нови землища”, посочват експертите. За всеки от предложените парцели ще се търсят по няколко оферти, за да се спази конкурентния принцип.

Информация за условията за провеждане на търговете и за конкретните земеделски масиви, се предоставя безплатно в офисите на Агрион.

Експертите отправят и съвет към по-малките собственици на земя, които са решили да сменят арендатора, който им стопанисва имотите - да четат внимателно какво е заложено в договорите им и да проследят всички клаузи, изписани с дребни букви.

За да не се окаже, че например догодина няма да получат никаква рента, ако реколтата на дадения арендатор се е оказала лоша, той е фалирал или в споразумението със собственика е предвидил с дребен шрифт минимална или нулева ставка за плащане при известни обстоятелства.

За да спестят подобни рискове е добре да се обръщат към експерти в сектора, които могат да защитят интереса им. Консултациите в офисите на Агрион са безплатни.