През последните години аграрният сектор в България бележи значително развитие, като общият годишен обем и броят на отпуснатите земеделски кредити нараства, сочи статистиката на БНБ. Този положителен растеж отрежда на агробизнеса водещо място в икономиката на страната.

Но все по-често фермерите търсят алтернативно на традиционното финансиране. Техните планове са свързани най-често с покупката на нова техника, покриване на спешни разходи за препарати и торове и увеличаване на обработваемата земя.

Освен това земеделският бизнес е оптимист за ситуацията си в момента. Над половината от арендаторите определят състоянието на бизнеса им като „по-скоро добро”. Повече от половината фермери обаче признават, че са имали нужда от средства за финансиране в последната година.

Средната необходима сума е била около 600 000 лв. Това показва проучване на компанията за управление на земя Агрион. Фирмата получи регистрация в БНБ за небанково дружество и вече предлага кредитиране и лизинг по облекчена процедура.

Моделът е нов за България и използва ниша, близка до банково кредитиране, но с разликата, че банките трудно приемат като обезпечение само земеделските земи на кредитоискателя. Така, ако производител иска да изтегли финансов ресурс по традиционния начин, ще трябва да ипотекира друг имот или материални активи, да заложи субсидии и т.н.

Затова от Агрион залагат като свое конкурентно предимство освен високия процент на отпуснатото финансиране спрямо оценката на земята и на улеснената процедура за кандидатстване и усвояване. Не се изискват допълнителни залози или въвличане на съдлъжници, както и създаване на допълнителни сметки, застраховки и т.н, документите са много по-малко, обясниха експертите.

“Предоставянето на повече финансови възможности за земеделските производители да модернизират стопанствата си, да разширят производствата си, да покрият текущите си нужди или да закупят земята, която обработват ще стимулира дългосрочните инвестиции в земеделието и развитието на модерен агробизнес с висока добавена стойност. А от това печелят всички“, категорични са експертите.

За последните две години компанията разви верига от офиси в 25 града в цялата страна като услугата кредитиране се предлага във всеки един от тях.