За първите пет месеца на 2016 г. търговските банки в страната отчитат съвкупна печалба от 502 млн. лв., или средно по 100.4 млн. лв. на месец.

В три от месеците печалбата на трезорите надхвърля 100 млн. лв. - февруари, март и април, когато тя достига 134 млн. лв., което е най-високата стойност от март 2009 г. (148 млн. лв.)

В случай че темпът на печалбите през следващите месеци се запази, напълно логично е да очакваме, че за първи път от 2008 г. насам българските банки ще отчетат печалби за над 1 млрд. лв.

На какво обаче се дължи това? Защо банките отчитат втората си най-висока печалба за първите пет месеца на годината? (Единствено през 2008 г. печалбата им до 31 май е по-висока – 588 млн. лв.)

На първо място, това са по-ниските лихви по депозитите, които са разход за банките. Голяма част от депозитите вече са на нива от под 1%, а често се срещат и под 0.5 на сто годишна лихва.

Оттук идва и по-високият нетен лихвен доход, изчисляван от получените лихви по кредитите минус изплатените лихви по депозитите.

По-ниските разходи за обезценки по кредити и вземания също играят съществена роля при резултатите на банките, като за първите пет месеца на 2016 г. разликата е от 45 млн. лв.

Третият съществен фактор са нарасналите постъпления от такси и комисиони. Различните трезори вече повишиха част от основните разходи, които заплащаме към тях, като например - преводи, теглене на пари на каса или през банкомат, поддържане на сметки и др.

Какво предстои в следващия месец?

В края на юли Българската народна банка се очаква да публикува данните за второто тримесечие на банковата система, откъдето ще стане ясно дали тенденцията за по-добри финансови резултати на трезорите продължава, а на 13 август ще бъдат обявени и резултатите от стрес тестовете на банковия ни сектор.

Според мнението на Кристофор Павлов, изразено по време на седмото издание на Шумът на парите, можем да станем свидетели и на консолидация в сектора. В момента има много малки банки, които са толкова малки, че няма как да се запазят в дългосрочен план, прогнозира банкерът.

Припомняме, че в началото на годината Пощенска банка финализира придобиването на бизнеса на Алфа Банк България, с което тя се превърна в четвъртата по големина банка в страната с активи за над 6.6 млрд. лв.