„Холандска Венеция“, „северна Венеция“ или „нидерландската Венеция“ – всички тези названия се отнасят до едно неголямо село – Гитхорн. Намира се в Оверейсел, Холандия. Но защо го сравняват с Венеция?

Тъй като в Гитхорн, в неговата стара част, вместо пътища и асвалт има вода. По водните канали с обичайна кола или друго сухопътно транспортно средство не може да се мине.

Туристите и жителите на селото се придвижват от едната част до другата предимно с лодки.

Общата дължина на каналите е 7,5 км.

За разлика от къщите във Венеция тук те са неголеми, симпатични и разположени на отделни островчета, които са свързани с различни мостове. По сметки става дума за повече от 176 моста.

Част от тях са продължение на улици, а други вход към частен дом.

Край мостовете се виждат неголеми врати, това означава, че оттам започва частен имот и не е препоръчително да минавате.

Жителите на Гитхорн знаят, че туристите лесно се объркват и са поставили забавни надписи – "Почакайте тук кучето“.

Гледайки снимките, може да ви се стори, че в селото няма никакви пътища. Това не е точно така. В новата част придвижването става по обичайния начин – с кола, велосипед и т.н.

В момента в селото живеят 2620 души..

Освен водните канали, местните определят като забележителност приказно красивите къщички, които през годините сякаш не се променят.

Стопаните им добре се грижат за тях.

Впечатляващи са и покривите на къщите.