Във Viber бе добавена интересна възможност. Сега можете да изпратите съобщение, което се унищожава автоматично.

За съобщенията във Viber вече можете да зададете време на съществуване. След като то изтече посланието се изтрива. Функцията е актуална и повишава безопасността при воденето на писмена кореспонденция.

Освен това е добавена възможност за изпращане на видеосъобщения с максимална продължителност до 30 секунди. За стартиране на заснемането е необходимо да се натисне бутона запис, а за приключване и изпращане – да се отпусне.

В Android-версията има още една функция – почистване на чата. Така всички съобщения в него се изтриват, но самият чат остава достъпен.

Във Viber за iOS се появи възможност за изпращане на аудио и видео без натискане. Също така са достъпни интерактивни уведомления – преглед на съдържанието на чата, задържайки върху уведомлението за съобщение.

За да се възползвате от новите функции, необходимо е да обновите мобилното приложение Viber до последна версия.

Сега можете да изпращате снимки на събеседници и да им дадете достъп до тях само за няколко секунди. Натиснете върху бутона таймер и изберете времето, след което снимката ще изчезне.