Искате ли да направите нещо, което ще ви изстреля в новата ера на служител „Човешки ресурси“? Откажете се от интервютата, които правите, когато служителите напускат компанията. Заменете ги със „остани интервюта“.

Ако не сте запознати с тази концепция, трябва да знаете, че мениджърите ги използват, за да имат свеж поглед върху работната обстановка и да я подобряват своевременно. Те имат лидерски умения, с помощта на които задържат ценните кадри в компанията.

„Остани интервютата“ градят доверие у служителите, които на свой ред се чувстват по-оценени, тъй като мениджърите и шефът им изпращат адекватни послания.

Задайте тези 5 въпроса

Като начало трябва да уточним, че е препоръчително „остани въпросите“ да бъдат прости и информативни. Ето как изглеждат те:

1. "Какво харесвате в своята работа?"

Този въпрос ви поставя в положителен тон и се отнася до удовлетвореността от работата. Той помага на мениджъра да узнае какво се нуждае от подобряване.

2. "Може ли да опишете добър ден в офиса, който се е случил наскоро?"

Потопете се в спомените, за да извлечете ясна и специфична информация за положителни преживявания.

3. "Усещате ли, че уменията ви се използват 100%?"

Тук е препоръчително да изложите така информацията, че да се разбере, че компанията и вие самите не сте знаели за ценно умение на служителя. Това е печеливш ход. На свой ред служителят печели увереност и лична мотивираност.

4. "Адекватно ли се оценява работата ви?"

Тук съвременният мениджър трябва да определи какво е нивото на яснота по въпроси, свързани с адекватната оценка на работата на служителите. Според едно проучване признаването на постижения е пряко свързано с подобряване на коефициента на оставащите в компаниите кадри.

5. "Усещате ли се уважавани?"

Лидерите трябва да задават този въпрос, за да определят какво е „здравето“ на екипа. Има ли обвинения, които тръгват в различни посоки? Има ли хора, които се сочат един друг с пръст?

Разпознайте токсичното поведение и се справете с него.

Изследвания сочат, че уважението е ключов двигател на връзката между служителите. Отсъствието му води до напускания.