Изследване, проведено с 1000 американци, позволи на учените да установят, че има съществени разлики между качеството на съня при екстровертите и интровертите.

Личностните черти на участниците са били определени с помощта на индикатора на Майърс Бригс. След като участници направили тест, те трябвало да отговарят на серия въпроси, свързани със съня им.

Изследователите установили, че типът личност има отношение към качеството на съня, а също така и към това, което ни се присънва.

По-голяма е вероятността екстровертите да спят по цяла нощ, без да се събудят. Не е удивително, че в продължение на целия ден те са енергични и бодри. Представителите на този тип личност са 17,7% по-склонни да се чувстват удовлетворени от енергийното си ниво в часовете на бодърстване, отколкото интровертите.

Освен това в хода на изследването става ясно, че при интровертите е по-голяма вероятността да има кошмари и сънищата да са неясни.

Екстровертите на свой ред често сънуват пътешествия. Интровертите са предразположени към съсредоточаване върху вътрешния свят, по-склонни са да виждат в сънищата си например падащи зъби.

Интровертите също така по-често заспиват, когато им се иска да са бодри.

Напълно възможно е да не съумеете да промените своя тип личност, но да се наспивате всяка вечер е важно с оглед здравословното състояние.