Една от най-бързо развиващите се fintech компании на българския пазар в областта на p2p кредитирането iuvo достигна 6 млн. евро инвестиции през първите 15 месеца от своето съществуване. Тези пари са инвестирани от над 2500 инвеститори от повече от 60 държави по целия свят при годишна доходност до 15%. Благодарение на услугата на iuvo потребителите са реализирали реална доходност от 8.9% през последните 12 месеца.

Големият ръст на инвестициите в iuvo се дължи на активното участие на български инвеститори в платформата, които не отстъпват по обеми на вложенията на европейските инвеститори. Добрите резултати в България са доказателство, че страната е в крак с новите световни тенденции, наложени от споделената икономика. Iuvo задава нейните стандарти в България, както и достига ръст над 30% на месечна база и до над 75% пазарен дял в България за малко повече от 1 година.

От края на октомври iuvo работи с нов партньор, който е една от най-големите небанкови финансови институции в Румъния – iCredit. С портфейл от 18 млн. евро iCredit листва в iuvo основните си продукти, които са потребителски кредити между 85 и 1300 евро с период на погасяване от 3 до 15 седмици. Благодарение на това партньорство потребителите на iuvo могат да инвестират и в румънски леи. Към момента в България платформата работи с още два сигурни и доказани в бранша оригинатора* (Изи Кредит и Вива Кредит).

„Динамичният растеж на iuvo е свидетелство за доверието на оригинаторите и инвеститорите в бизнес модела на Р2Р финансирането. Преди малко повече от година въведохме в България този световен тренд от споделената икономика, а днес инвестициите възлизат на няколко милиона евро. Сътрудничеството с нов международен оригинатор като iCredit означава повече ликвидност и добри възможности за инвестиране и доходност за нашите потребители“, каза Ивайло Иванов, оперативен директор на iuvo.

Наред с динамичния си растеж, през изминалите няколко месеца iuvo представи българския пазар на няколко международни финансови форуми в р2р инвестирането. През октомври Ивайло Иванов представи iuvo на най-големия европейски форум за кредитиране и fintech Lendit Europe, а през изминалата седмица той взе участие и в AltFi Global Summit в Амстердам. По рано през годината компанията стана част от организацията Finance Estonia.

За iuvo:

Iuvo е peer-to-peer платформа за кредитиране и предоставя възможност на всеки, търсещ варианти за влагане на свободни средства, да го направи лесно и при атрактивни нива на доходност. Механизмът на алтернативната форма на финансиране позволява на инвеститорите да закупуват части от кредити, отпуснати от регистрирани небанкови финансови институции (оригинатори). iuvo е изцяло инвестиционна услуга, като вложените чрез нея средства не са депозити и не са гарантирани от закона. Платформата е лицензиран кредитен посредник, съгласно Решение № 4.1-1/133 от 28.08.2017 г. на Естонската Комисия за финансов надзор.

*Кредитните оригинатори са небанкови финансови институции, които са регулирани от съответните национални регулатори. Тези компании дават заеми от собствените си средства за разлика от банките, които кредитират със средства, привлечени чрез депозити.