Финландия постоянно заема най-предни места в различни класации в сферата на образованието. Безусловно, другите страни имат какво да научат от нея.

Например малката страна в северната част на Европа отделя много внимание на предучилищното образование. Преди да седнат на чиновете, децата се учат да бъдат деца, да играят с връстниците и да избягват емоционални травми.

Когато децата растат, страната прави всичко възможно, за да разкрие техния потенциал, за да постигнат своите високи успехи след това.

Нека да хвърлим поглед към нещата, с които се слави финландската образователна система. Благодарение на тях тя се смята за най-добрата в света.

1. На първо място е взаимодействието, а не конкуренцията

Във Финландия смятат, че взаимодействието с другите деца помага на детето да постигне по-добри резултати, отколкото ако се конкурира с тях. Поради това в страната няма частни училища.

2. Да си учител е една от най-престижните професии във Финландия

Дори в сравнение с развита страна като САЩ, финландските учители получават най-високи заплати. Това е свързано с факта, че държавата не пести средства за възпитанието на децата, които се смятат за залог за бъдещия успех на страната.

Да станеш учител във Финландия обаче не е никак лесно.

3. Финландия отделя много внимание на изследванията

Тук прилагането на резултати от научни изследвания в практиката не се съпровожда с проблеми, като съпротива на педагогическите колективи или родителите.

Ако статистическите данни показват подобрение, Министерството на образованието и културата одобрява всяка идея, която усъвършенства образователната система.

4. Финландия не се бои от експерименти

Главното преимущество в ориентирането на образователната система към резултати се крие в независимостта й от външни фактори, например пари и политическо влияние.

Местните учители имат възможността да създават мини лаборатории за обучаване на ученици. Така самите педагози разбират кои методи работят и кои не.

5. Времето за игра се смята за свещено

Съгласно финландските закони, учителят е длъжен да отделя по 15 минути за игра на всеки 45 минути занимания. Това е свързано със старо финландско убеждение, че децата трябва да остават деца възможно най-дълго време.

Те не трябва да стават възрастни бързо. Поради това не се препоръчва постоянно правене на тестове и изпити.

6. Децата трябва да имат малко домашни

Още една характерна особеност на финландската образователна система – минимално количество домашни за учениците. Този принцип е основан на взаимното доверие между ученици, учители и родители.

Родителите, например, имат доверие на учителите – последните успяват да научат децата на всичко необходимо в рамките на заниманията в училището.

7. Предучилищното образование е качество и универсално

Проблемът на много страни е, че на децата се дават ограничени възможности за предучилищно образование. Често това травмира детската психика и не стимулира развитието.

Друг проблем е свързан с факта, че родителите понякога са принудени да плащат за предучилищно образование. Това създава диспропорции, които с времето нарастват.

На финландските родители държавата гарантира високо качество на ранното обучение. Детските градини в страната са универсални учебни заведения за деца до 7 години.

8. Обучението в колеж е безплатно

В много развити страни, включително САЩ, за обучението в колеж се плащат десетки хиляди долари. Във Финландия тази възможност е безплатна. Бакалавърските, магистърските и докторантските програми се финансират с парите на данъкоплатците и правителството.

Това сваля от плещите на младите хора много въпроси, свързани с издръжката, казва Паси Салберг, генерален директор на Center for International.

В основата на финландската образователна система стои убеждението, че образованието е неизменно човешко право. То е начин за осигуряване на равенство в обществото.