Делът на автомобилните застраховки в брутните премийни приходи на компаниите от общото застраховане в страната продължава да намалява, сочи справка на Profit.bg на база предварителните данни за 2020 г. на Комисията за финансов надзор.

За изминалата година данните сочат дял от 71.1 на сто спрямо 72.2 на сто година по-рано и 74.4% към края на 2018 г.

Днес решихме да проверим кои са най-големите компании у нас при двете автомобилни застраховки. А кои са компаниите, които зависят най-малко от тях?

Гражданска отговорност

Малко над 87% от брутните премийни приходи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се осигуряват от седем от компаниите в сектора.

Пет от тях дори са реализирали повече от 100 млн. лева премиен приход. Лидерската позиция, както и в предходните години, е за Лев Инс (238.9 млн. лева), следвана от Евроинс (161.3 млн. лева) и ДаллБогг: Живот и здраве (151.6 млн. лева).

В топ 5 попадат още Бул Инс (132.7 млн. лева) и ОЗК Застраховане (103.1 млн. лева), които изпреварват ДЗИ Общо застраховане (84.3 млн. лева) и Булстрад Виена Иншурънс Груп (70.7 млн. лева).

Автокаско

Топ 7 на най-предпочитаните компании за сключване на „Каско“ са отговорни за близо 89% от премийния приход за изминалата година, сочат още изнесените данни от КФН.

Начело е Армеец (125.1 млн. лева), следвана от Булстрад Виена Иншурънс Груп (119.4 млн. лева) и ДЗИ Общо застраховане (113.4 млн. лева).

Алианц България (85.7 млн. лева) и Дженерали Застраховане (55.7 млн. лева) допълват челната петица, а след тях се нареждат двете най-големи компании в края на 2020 г. - Лев Инс (43.6 млн. лева) и Евроинс (36.7 млн. лева).

Доколко важни са автомобилните застраховки за компаниите?

Две от компаниите от сектора по общо застраховане зависят почти изцяло от автомобилните застраховки. Това са Бул Инс (96.49%) и Лев Инс (92.18%), чийто брутни премийни приходи са формирани на над 90% от този тип полици. Следват Асет Иншурънс (85.03%), Армеец (81.04%) и ДЗИ Общо застраховане (76.62%).

С дял от над 70 на сто са още две компании - ДаллБогг: Живот и здраве (76.56%) и Алианц България (71.66%).

Булстрад Виена Иншурънс Груп (66.55%) и Евроинс (66.35%) формират 2/3 от бизнеса си от автомобилните застраховки, но това е по-малко от средния дял за сектора като цяло.

Следват Дженерали застраховане (61.87%) и ОЗК Застраховане (60.67%), докато най-малко зависими от Автокаско и ГО сред големите компании са Уника (38.11%), Групама застраховане (36.3%) и Енергия (1.37%).

Ето и кои са най-печелившите компании от общото застраховане за 2020 г.

Застрахователите с рекордна печалба, ето кои са водещите компании в сектораПет компании от общото застраховане приключиха 2020 г. с печалба от над 10 млн. лева