Обединена българска банка (ОББ) e първата българска банка, която стартира предлагането на новата гаранционна програма COSME COVID-19, предоставена от Европейския инвестиционен фонд.

Мярката е насочена към подпомагане на микро, малки и средни предприятия във връзка с финансовите последици, причинени от COVID-19.

245 млн. лв. е общата стойност на кредитите, които ОББ ще даде в подкрепа на малки и средни предприятия по програма на Европейския инвестиционен фонд. По програмата безплатно ще бъдат гарантирани 80% от размера на кредитите, банковите гаранции и общите лимити за оборотни средства и издаване на банкови гаранции в лева и евро.

COSME COVID-19 ще позволи на ОББ да предлага оборотно финансиране при преференциални условия. Максималният размер на кредита е 150 хил. евро, финансирането е за срок от една до пет години, с възможност за удължаване до 10 години.

Програмата ще бъде отворена до края на 2020 година за предприятията, които имат нужда от оборотно финансиране, без формални изисквания за доказване на влиянието на COVID-19 върху бизнеса им. Условията за участие са максимално облекчени с цел повече предприятия да могат да се възползват от мярката.

“COSME COVID-19 е продължение на успешното сътрудничество на ОББ с ЕИФ в подкрепа развитието на българския бизнес. Благодарение на програмата ние ще продължим да подкрепяме малките и средни предприятия в България, като им помогнем да се справят с последствията от пандемията. Към този момент ОББ има сключени 3900 кредитa със стандартния гаранционен продукт COSME с общ размер от приблизително 720 млн. лева“, сподели Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ.