Между 2010 и второто тримесечие на 2011 г. цените на имотите и стойността на наемите в ЕС следват сходен тренд.

След това идва силен спад на цените на имотите и лек ръст на наемите.

Понижението при цените на имотите продължава до първото тримесечие на 2013 г., след което между 2013 и 2014 г. стойността на жилищата остава почти без промяна.

В началото на 2015 г. обаче цените на имотите се радват на силен ръст, който продължава и до днес.

В периода от 2010 г. до края на 2020 г. средната стойност на наемите в ЕС се е увеличила с 14.9%, докато цените на жилищата са добавили 28.6%.

В този период цените на имотите са отчели по-силно повишение от наемите в общо 18 държави от ЕС.

Стойността на недвижимостите в общо 23 държави от ЕС се е увеличила в последните 10 години, докато в други четири се е понижила. Най-силен ръст е отчетен в Естония (+112.8%), Люксембург (+99.8%), Унгария (+90.6%), Латвия (+85.6%) и Австрия (+81.4%).

Жилище в София - една от най-добрите инвестиции през 2020 г.Градските имоти са поскъпнали с 5.6% през 2020 г., което е доста повече от ръста от 3.2 на сто, отчетен през 2019 г., сочи нов доклад на Knight Frank

Ръстът за България за миналата година е от 5.4 на сто, докато за десетилетието се наблюдава ръст от над 30%.

Спад пък е налице в Гърция (-28.1%), Италия (-15.2%), Испания (-5.2%) и Кипър (-3.4%).

Що се касае до наемите, те бележат ръст в 25 държави от ЕС, а само в две е налице понижение.

Естония и тук е номер 1, като наемите добавят 143.5%. Следват Литва (+109.2%) и Ирландия (+61.8%). Спад е отчетен единствено в Гърция (-25.2%) и Кипър (-4.1%).