Само преди няколко дни ви информирахме за новите рекордни стойности на вложенията в договорни фондове у нас, както и на домакинствата в страната.

Също така посочихме, че от началото на пандемията съотношението между инвестициите във фондове на населението спрямо банковите депозити се е повишило от малко над 2 на сто до над 3%.

На фона на рекордно ниските лихви по депозитите, предлагани от търговските банки, не е изненада, че част от хората, разполагащи със спестявания търсят алтернатива на парите си.

От своя страна капиталовите пазари тази година бележат сериозни повишения, с което са отлична опция за защита на парите ни от най-високата инфлация в страната от 2009 г. насам.

Отделно, българският основен индикатор SOFIX е сред най-добре представящите се в света, тъй като от началото на 2021 г. отчита ръст от 38.38%.

Равносметката:

Общо 18 взаимни фонда, действащи под шапката на български управляващи дружества, отчитат доходност от над 20% от началото на годината. Това сочи справка на Profit.bg на база данни от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Осем от тях пък са над всички, след като до края на ноември са донесли на вложителите си по повече от 30 процента доходност.

Какви са инвестиционните перспективи за 2022 г., според Amundi?Възможност за стагфлация и нов режим на пазарите: инвестиране в голямата трансформация

Кои са шампионите?

Четири от борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт попадат в тази категория, като носят между 35 и 44% доходност за клиентите си.

Лидерската позиция е за Expat Slovenia (+43.93%), следван от Expat Bulgaria SOFIX (41.32%), а в топ 8 са още борсово търгуваните фондове, следящи основните индекси в Чехия и Румъния.

Сред отлично представящите се фондове са още два от Карол Капитал Мениджмънт – Адванс Източна Европа и Адванс Инвест, донесли респективно 35.56 и 34.28 на сто за вложителите си.

Елана Високодоходен Фонд и ДСК Растеж също попадат в тази престижна класация, след като постигат близо 37 и малко над 34 на сто доходност от началото на годината.

Разбира се, следва да уточним, че постигната доходност от началото на 2021 г. не е гаранция за успех и през следващата година.

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.