Международният валутен фонд препоръчва създаването на глобална рамка, която да регулира криптовалутите.

Експертите на институцията смятат, че подобен механизъм е необходим за предотвратяването на престъпления и за по-ефективния надзор на транзакциите.

Директорите на Международния валутен фонд Тобайъс Ейдриън, Донг Хе и Адития Нарайн са внесли предложение до Съвета за финансова стабилност на кредитната институция да бъде разработена възможно най-скоро глобална рамка от регулации за биткойна и за останалите криптовалути, съобщава електронното издание Daily Coin.

Според предложението на длъжностните лица, целта трябва да бъде "предоставянето на цялостен и координиран подход за управление на рисковете за финансовата стабилност“.

Експертите на МВФ твърдят още, че междусекторният и трансграничен характер на криптовалутите „ограничава ефективността на националните подходи“ към тяхното регулиране. Приемането на различни стратегии в отделните държави може да попречи на цялостното покритие на дигиталните активи, предупреждават още от институцията.

Освен това от МВФ подчертават, че компаниите, които предоставят крипто услуги, работят в международен план, което затруднява надзора и прилагането на регулаторни мерки на национално ниво, които само улесняват „потенциално дестабилизиращите капиталови потоци“.

Служителите на МВФ цитират актуализираните насоки на Специалната група за финансови действия (FATF) за регулиране на биткойн, чийто подход се основава на рисковете, свързани с дигиталните активи и доставчиците на услуги.

Институцията посочва, че тези и други институционални инициативи са полезни за решаването на проблема, но не са достатъчно координирани по отношение на глобалната рамка за управление на рисковете, поддържане на финансова стабилност и защита на потребителите и инвеститорите.

Според експертите на глобалната кредитна институция идеалната регулаторна рамка трябва да съдържа поне три основни елемента. На първо място, компаниите, които търгуват с криптовалути, трябва да имат оперативен лиценз, подобен на традиционните банки.

Критериите за предоставяне на такива лицензи за предоставяне на услуги за съхранение, обмен, трансфер и плащане трябва да бъдат ясно формулирани. В същото време отговорните органи трябва да бъдат ясно определени и да имат добре дефинирани механизми за координация.

Купиха дигитална земя за 1.23 млн. долара до Виртуалното имение на Снуп ДогВъв виртуалния свят, точно както и в реалния, ако имотът ти се намира в близост до този на знаменитост, това увеличава стойността му

Второто важно условие е тези изисквания трябва да бъдат съобразени с основните начини на използване на крипто активите и т. нар. stablecoins (криптовалути, обезпечени с реални финансови активи и валути). Експертите посочват, че инвестиционните услуги и продукти трябва да прилагат изисквания, подобни на тези на брокерите и агентите по ценни книжа, контролирани от регулаторите.

Третият елемент, предложен от Тобайъс Ейдриън, Донг Хе и Адития Нарайн, е изискването властите да предоставят ясни изисквания към регулираните финансови институции по отношение на тяхната експозиция към криптовалутите.

Те смятат, че регулаторите на банковия сектор, капиталовите пазари, застрахователните и пенсионните фондове трябва да определят капиталови и ликвидни изисквания и лимити на експозиция към различни криптоактиви и да изискват оценки на риска на инвеститорите.

Ако регулираните компании предоставят попечителски услуги, изискванията ще трябва да бъдат изяснени, за да бъдат адресирани предполагаемите рискове, които произтичат от тази функция.

От кредитната институция уточняват, че някои нововъзникващи пазари и развиващи се икономики са изправени пред непосредствени и остри рискове от заместване на конвенционалните валути с криптоактиви (така наречената "криптоизация").

Експертите на МВФ подчертават, че мисията на организацията е да пази стабилността на международната валутна и финансова система пред лицето на предизвикателствата и дълбоките промени, които генерират крипто активите.

В своето резюме тримата висши служители изразяват становище, че в момента има „спешна нужда от трансгранично сътрудничество и сътрудничество за справяне с технологични, правни, регулаторни и надзорни предизвикателства“.