Капиталовите пазари по света изпратиха една от най-добрите години в своята история.

Българският основен индикатор SOFIX добави над 42% към стойността си през 2021 г., като днес е на най-високото си ниво от над 3.5 години.

На фона на ниските лихви по банковите депозити, както и високите цени на имотите в България, не е изненада, че част от хората пренасочиха парите си именно към взаимните и борсово-търгуваните фондове.

Нещо повече – съотношението между сумите, които сме вложили във фондове, спрямо депозитите на домакинствата достигна рекордна стойност към края на третото тримесечие.

Традиционно, както в началото на всяко тримесечие, правим равносметка за представянето на българските фондове. Данните на БАУД сочат, че 14 от родните фонда са реализирали доходност от над 20% за последните 12 месеца.

Шест от тези фондове се отблагодариха на клиентите си с доходност от повече от 30%. Интересно е да отбележим, че четири от от тези дружества са борсово-търгуваните фондове на Експат. Тези пасивни фондове следват представянето на основните индекси в съответните държави, като в случая става въпрос за Словения, Чехия, България и Румъния.

Над 30% доходност за последните 12 месеца имат още Адванс Инвест (36.21%) и Елана Високодоходен фонд (31.51%).

В топ 10 по добро представяне за периода се нареждат още един фонд на Експат – този върху основния индекс в Македония, както и ДСК Растеж, Адванс Източна Европа и Конкорд Фонд – 4 Енергетика.

Ангел Хаджийски: Оставам положително настроен за българския пазарИндексът на сините чипове SOFIX регистрира годишно покачване от 42%, на фона на понижението си от 21.2% през 2020 г.

Между 23 и 25% доходност имат още Скай Финанси, Селект Регионал, Адванс Възможности в Нова Европа и Златен лев Индекс 30.

Това, което привлича инвеститорите към фондовете, е възможността да се влагат както суми от порядъка на 500-1 000 лева и по-големи, но също и опцията за допълнителни вноски (от по 100-200 лева или повече) всеки месец.

Лесният достъп до тези фондове, както и бързата им ликвидност (бел. ред. възможността бързо да изтеглим парите при необходимост) ги правят добра инвестиционна опция.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на акции и дялове от фондове.