Българската народна банка пуска възпоменателна монета, посвенета на 150-годишнината от рождението на българския революционер Гоце Делчев.

На лицевата страна на монетата са изобразени емблемата на БНБ с годината 1879 върху лентата, номиналната стойност от 10 лева и годината на емисията (2022).

На обратната страна на монетата е изсечено изображение на Гоце Делчев.

Монетата от сребро и е с тегло от 23.33 грама и диаметър от 38.61 милиметра. Тя ще бъде пусната в тираж от 3000 броя.

Гоце (Георги) Николов Делчев (1872–1903) е идеолог, организатор и ръководител на националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринско, останали в пределите на Османската империя след Освобождението на България.

Роден в Кукуш (днешния Килкис в Гърция), той учи в родния си град и в Българската мъжка гимназия в Солун, а после във Военното училище в София (1891), но заради участието си в социалистически кръжок е изключен и от 1894 г. е учител в Щип.

Там той среща Даме Груев, който го приобщава към Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Гоце създава канали за прехвърляне в Македония на литература, куриери и оръжие, развива и укрепва мрежата на ВМОРО, а по време на Солунския є конгрес (1896) участва в изработването на организационен устав и правилник.

Арестите, предприети от турската власт, го принуждават да напусне Щип. Назначен от Българската екзархия за учител в Банско (1896), той допринася и за напредъка на учебното дело.

Най-големите съкровища, открити през 2021 г.Спестяването на

Всеотдаен и харизматичен, Гоце Делчев се превръща в неоспорим организационен и военен ръководител на ВМОРО и като един от авторите на програмните є документи (1902) оказва решително влияние върху нейните идейни принципи. Той вярва, че освобождението на Македония и Одринско от османска власт ще стане с въоръжено въстание, за което е необходима продължителна и всестранна подготовка.

Макар да счита за прибързано решението на Януарския конгрес на ВМОРО (1903) „за повсеместно стратегическо въстание“, Гоце се включва в подготовката, но предлага ограничаване на масовостта му. Сред главните негови заслуги е създаването на чети, които пропагандират и подготвят бъдещото народно въстание и се готвят за негови основни ядра.

На път за конгрес на Серския революционен окръг той попада в обкръжение и загива в сражение при с. Баница. Гибелта му е тежък удар за ВМОРО и за националноосвободителното движение. България тачи паметта на Гоце Делчев и днес името му носят град и села в Пиринска Македония, булеварди и улици в цяла България, училища, библиотеки, читалища, фолклорни ансамбли и хорове.