Най-голямото публично дружество у нас, специализирано в покупко-продажбата на земеделска земя, е реализирало директни продажби за 60.9 млн. лева през 2021 г., става ясно от месечния бюлетин на Адванс Терафонд.

Отделно по договори за финансов лизинг и за разсрочено плащане през годината са реализирани и приходи за нови 17.8 млн. лева.

Към края на декември 2021 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 182 067 дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии.

През месеца са купени 997 дка земеделски земи при средна цена 1342 лв./дка. През цялата 2021 г. са купени общо 11 913 дка при средна цена 1255 лв./дка.

През декември са продадени с договори за директни продажби 3 012 дка на средна цена 1770 лв./дка. Предсрочно са продадени 391 дка земеделски земи на средна цена 1500 лв./дка по договор на разсрочено плащане от 2019 г.

Седем начина, по които да инвестираме в недвижимо имуществоИмотите могат да донесат сериозно нарастване на нашите спестявания

Дружеството има сключени договори за продажба на финансов лизинг и на разсрочено плащане за 3 828 дка, които имат срокове за финализиране от 2021 г. до 2025 г

На 1 октомври 2021 г. започна новата стопанска година. Очакваните приходи за стопанската 2021-2022 г. са 5 994 420 лв., от които авансово са събрани 37%. За стопанската 2020-2021 г. са събрани 78% от дължимите вземания, a за 2019-2020 г.- 96.4%.