Средностатистическият гражданин на Европейския съюз генерира по 505 килограма битови отпадъци, показват данните на Евростат.

Количеството е с 4 килограма повече, в сравнение с 2019 г. и с 38 килограма над нивото от 1995 г.

Общо за 2020 г. държавите от ЕС са генерирали 225.7 милиона тона битови отпадъци, което представлява увеличение с 1% (1.8 милиона тона) спрямо 2019 г. и с 14% (27.7 милиона тона) спрямо 1995 г.

Данните варират значително в отделните държави от Общността. През 2020 г. Дания и Люксембург са генерирали най-много битови отпадъци, съответно 845 кг и 790 кг на човек от населението, следвани от Малта (643 кг) и Германия (632 кг).

Румъния (287 кг), Полша (346 кг) и Унгария (364 кг) пък са на дъното на класацията с най-малко генерирани битови отпадъци на човек от населението.

В България този показател е 444 килограма на човек, което е под средното за ЕС.

В сравнение с 1995 г., само седем държави отчитат спад в количеството на битовите отпадъци - България (-36%), Унгария (-21%), Словения (-18%), Румъния (-16%), Испания (-10%) ), Белгия (-9%) и Холандия (-1%).

Различията в отделните държави отразяват моделите на потребление и икономическото богатство, както и различните механизми на събиране и управление на битовите отпадъци. Държавите се различават по отношение на това каква част от промишлените, търговксите и административните отпадъци се събират и управляват заедно с тези на домакинствата.

Папагалите в Сидни се учат един от друг да отварят контейнери за сметСамото отваряне съвсем не е лесна работа за папагалите, които са с размери между 30 и 60 сантиметра

67 милиона тона битови отпадъци са рециклирани през 2020 г. в ЕС, показват още данните на Евростат.

Количеството на рециклираните отпадъци остава стабилно през 2020 г. Рециклирането на материали спада до 67 милиона тона от 68 милиона тона през 2019 г., което съответства на 151 кг на човек (същото като през 2019 г.). В сравнение с 1995 г., това означава, че хората в ЕС са рециклирали 44 милиона тона (97 кг на глава от населението) повече, отколкото през 1995 г.

Компостирането, което също е начин за рециклиране, възлиза на 40 милиона тона (90 кг на човек) през 2020 г., което е почти три пъти повече, в сравнение с1995 г. (14 милиона тона, или 33 кг на човек).

Въпреки че ЕС генерира повече отпадъци, общото количество на депонираните битови отпадъци е намаляло. През 2020 г. общият обем на депонираните битови отпадъци е спаднал от 121 милиона тона през 1995 г. на 52 милиона тона (-58%). Това съответства на среден годишен спад от 4%.