Горещата вода от недрата на Земята се използва за производство на енергия и топлина за хиляди домакинства в третия по големина унгарски град Сегед. Проектът, обявен за най-голямата реконструкция на градска отоплителна система в Европа, може да послужи като модел за други градове на континента, тъй като държавите от ЕС се опитват да намалят зависимостта си от руския газ след инвазията на Москва в Украйна.

"Геотермалната енергия е местна, достъпна и възобновяема, така че защо да не я използваме", коментира пред AFP унгарският геолог Тамаш Меджис пред АФП.

Сегед е с население от 160 000 души и е разположен на около 170 км южно от Будапеща.

Когато системата бъде напълно изградена през следващата година, 27 кладенеца и 16 отоплителни инсталации ще подават геотермално загрята вода по 250 километра тръби за отопление на 27 000 апартамента и други 400 потребители.

Това е най-голямата геотермална градска отоплителна система в Европа извън Исландия. Но, за разлика от исландската столица, отоплителните системи в Сегед първоначално са били изградени за работа с природен газ.

Унгария, която е член на ЕС, покрива 65% от нуждите си от петрол и 80% от нуждите си от газ с внос от Русия.

"Този жилищен проект е построен през 80-те години на миналия век. Оттогава досега сме изгорили милиони кубически метри вносен руски газ, за да затоплим студената вода в тези апартаменти. Но сега направихме сондаж и получихме гореща вода под краката си", разказва Меджис за проекта, чиято стойност от над 50 млн. евро е частично покрита от фондовете на Европейския съюз.

Той добави, че проектът може да послужи като модел за други градове в части на Франция, Германия, Италия или Словакия, които са богати на геотермални находища.

Според експертите, геотермалните извори са недостатъчно използван източник на възобновяема топлинна енергия в Европа.

Българското градче, в което извира най-горещият гейзер в ЕвропаГейзерът е изригнал за първи път през 1957 година при хидрологични проучвания, в рамките на които е проведен сондаж на 73 метра дълбочина под земята


"Развитието на геотермалното градско отопление в Сегед е лесен за възприемане пример в много региони на Европа", казва Ладислав Рибах, експерт в Института по геофизика в Цюрих, Швейцария.

Лайош Керекеш от Регионалния център за изследване на енергийната политика в Унгария казва, че повече от 25% от населението на ЕС живее в райони, подходящи за геотермално централно отопление.

Много преди войната в Украйна Балаж Кобор, директор на отоплителната фирма Szetav в Сегед, започва да проучва как градовете могат да използват геотермална енергия и излага плановете си пред властите.

През 2015 г. градската община назначава него и Меджис да инициират интегрирането на възобновяеми енергийни източници в централното отопление.

"За да отоплява града годишно, фирмата изгаряше 30 милиона кубически метра газ и произвеждаше около 55 000 тона въглеродни емисии всяка година. Самият град беше най-големият източник на въглеродни емисии", казва Кобор.

По думите му, замяната на газа с геотермална енергия ще намали емисиите на парникови газове в града с 60%, или около 35 000 тона годишно.

Ако подобни малки и средни градове преминат към геотермално отопление, това ще бъде голяма стъпка към въглеродно неутрална и устойчива Европа, казва още той.

Заобиколена от планинските вериги на Карпатите и Алпите, Унгария и особено районът около Сегед образуват басейн, в който горещата вода с температура 92-93°C се събира на дълбочина до 2000 метра под земята.

В съоръжения, разположени в близост до кладенците, "топлообменници", състоящи се от стотици метални панели, прехвърлят топлината към вода в тръбопроводни вериги, които обслужват различни квартали.

Самата геотермална вода не влиза във веригите, а отново навлиза в земята чрез т. нар. "реинжектиращ" кладенец.