Ново изследване показва, че дефицитът на сярна киселина, поради повишеното производство на зелена енергия, може да доведе до недостиг на батерии.

Понастоящем сярната киселина се произвежда като отпадъчен страничен продукт от десулфурирането на суров нефт, петрол и природен газ. Това представлява повече от 80% от световните доставки под формата на газови емисии на серен диоксид, които намаляват киселинните дъждове.

Преходът на световната икономика към декарбонизация и овладяване на климатичните проблеми е свързан със спад в индустрията на изкопаеми горива. Страничният ефект от това е намаляване на доставките на сяра, пише The World News.

Иронично, световното търсене на сярна киселина ще се увеличи значително от “246 милиона тона то 400 милиона тона” до 2040 г., за да се създаде по-зелена технология.

Изследователи от University College London са открили, че нивото на декарбонизация ще провокира спад от 100-320 млн. тона в доставките на година. Те са еквивалентни на 40-130% от настоящия им обем.

Китай спира фабрики за литий, алуминий и торове заради горещото време Местното правителство реши да даде приоритет на жилищно електрозахранване, но това ще има последици върху цените на суровините

Недостиг на сяра е имало и преди, но това, което прави ситуацията по-различна сега, е, че източникът на елемента е далеч от отпадните продукти на индустрията за изкопаеми горива, казва проф. Марк Маслин.

Тъй като доставките на тази евтина, изобилна и лесно достъпна форма на сяра се изчерпват, търсенето може да бъде задоволено чрез значително увеличение на директния добив на сяра. Той ще бъде токсичен, разрушителен и скъп, допълва ученият. Той призовава да се реагира незабавно, за да се открие по-евтин и екологичен метод за извличането на големи количества сяра от находища на сулфатни минерали.