Към 31 юли печалбата на банковата система е 1,2 млрд. лв., с 400 млн. лв. (49,7 на сто) повече спрямо отчетената за седемте месеца на 2021 година, съобщава Българската народна банка (БНБ).

През юли активите на банковата система се увеличават с 3 млрд. лв. (2,1 на сто) до 145,1 млрд. лв.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 1,3 млрд. лв. (1,6 на сто) до 82,3 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 612 млн. лв., 1,4 на сто), за домакинства (с 420 млн. лв., 1,3 на сто), за други финансови предприятия (с 235 млн. лв., 4,2 на сто), както и тези за сектор държавно управление (с 27 млн. лв., 3,1 на сто).

Спрямо края на юни депозитите в банковата система нарастват с 2,9 млрд. лв. (2,4 на сто) до 124,7 млрд. лв. Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 1,3 млрд. лв., 3,4 на сто), на домакинства (с 842 млн. лв., 1,2 на сто), на други финансови предприятия (с 214 млн. лв., 5,4 на сто), както и тези на сектор държавно управление (със 178 млн. лв., 5 на сто) и на кредитни институции (с 429 млн. лв., 6,2 на сто).

МФ прогнозира излишък от над 1.5 млрд. лв. в хазната към края на юлиФискалният резерв възлиза на 9.5 млрд. лева към края на юни 2022 г.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 16,6 млрд. лв. и спрямо края на юни се повишава с 233 млн. лв. (1,4 на сто), което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.