Около 46% от главните изпълнителни директори на глобални компании обмислят съкращаване на служители през следващите шест месеца, докато 39% вече са замразили плановете си за наемане на нови служители. Това показват данните от най-новия доклад на консултантската компания KPMG, включващ допитване до 1325 главни изпълнителни директори на глобални компании от цял свят относно икономическо развитие през идните три години.

86% от изпълнителните директори са на мнение, че през следващите 12 месеца ще настъпи рецесия. Според 58% обаче тя ще бъде лека и кратка, а 76% от изпълнителните директори вече са изготвили планове за справяне с нея.

14% от фирмените ръководители посочват рецесията сред най-неотложните проблеми. На подобно мнение са били 9% от тях в началото на годината.

Нововъзникващите технологии също попадат сред факторите за по-висок риск пред организационния растеж на компаниите. Оперативни, регулаторни и репутационни опасения намират място в челната петица на икономическите рискове, сочи проучването.

Въпреки геополитическите и икономическите предизвикателства, запитани за доверието им в устойчивостта на световната икономика през следващите 6 месеца, 73% от мениджърите отговарят, че очакват положителна перспектива – увеличение с 13 процентни пункта спрямо февруари.

Докато компаниите продължават да се приспособяват към новите бизнес условия, в резултат от пандемията от коронавирус, 85% от изпълнителните директори отчитат положителни очаквания за растеж през настоящата година.

Глобалното икономическо доверие за следващите 3 години се подобрява, като сега 71% от анкетираните споделят подобно мнение спрямо 60% през февруари.

Геополитическа несигурност

Изпълнителните директори посочват, че геополитическата несигурност ще продължи да оказва влияние върху техните стратегии и вериги за доставки през следващите 3 години. 81% от тях са коригирали или планират да коригират своите процедури за управление на риска предвид геополитическия риск, а 21% планират да увеличат мерките за адаптиране към подобни ситуации, за да постигнат целите си за растеж.

Стратегическите съюзи (според 26%), органичният растеж (според 22%) и управлението на геополитическите рискове (според 20 %) оглавяват списъка на най-важните стратегии за постигане на целите за организационен растеж през следващите 3 години, според изпълнителните директори.