Бизнес доверието в Европа е на историческо дъно за 2023 г. и е по-ниско, отколкото по време на финансовата криза от 2008-2009 г. и разгара на пандемията.

Това показва 30-ото годишно издание на Икономическото проучване на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – Eurochambres (EES2023). Обобщението е на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), която е партньор на в проучването за 24-ти пореден път.


В проучването на Eurochambres компании от всички сектори отговарят на поредица от въпроси за това как очакват да се представят през 2023 г. по отношение на вътрешните и експортните продажби, работната сила, бизнес доверието и цялостните инвестиции. Свързаните с достъпа до енергия и суровини тревоги, както и притесненията за недостига на умения и за разходите за труд са сред ключовите предизвикателства, които оформят заключенията, базирани на мненията на над 42 000 компании в 25 европейски страни.

Своите очаквания в проучването за 2023 г. са изразили и над 800 предприемачи, представители на българския бизнес.


Колко е важно да бъдеш предприемачИкономистите отдавна посочват контра интуитивната позитивна връзка между безработицата и предприемачеството
Тревожните резултати от проучването са следствие от безпрецедентно силните насрещни ветрове, с които се сблъскват предприятията в цяла Европа поради въздействието на ковид пандемията, продължаващата война в Украйна и инфлацията, предизвикана от разходите за енергия, посочват от БТПП. Всички индикатори на EES2023 показват, че бизнесът очаква нещата да се влошат, преди да се подобрят.

В същото време резултатите от България показват по-благоприятни очаквания за 2023 г. по отношение на почти всички индикатори в проучването. У нас очакванията са бизнес климатът да се подобри през 2023 г., като оценките за запазване на същото ниво от предходната година и тези с позитивен тренд преобладават, на фона на негативните очаквания. От БТПП отбелязват обаче, че трудно ще достигнем позитивните очаквания за развитието на бизнес климата от 2020 г. (проведено през септември 2019 г.), когато те не предполагаха развитие на пандемия.

Предприемачите се борят с нарастващите заплати и производствените разходи, както и с несигурността относно веригите за доставки и икономическите перспективи. Отразявайки това, на европейско ниво, има рязък годишен спад в очакванията за износ, заетост и инвестиции, докато прогнозите за вътрешни продажби са леко по-ниски в сравнение с година по-рано.

За България очакванията, свързани с продажбите в страната и чужбина, със запазване към увеличение на заетостта и с инвестициите са на по-добри нива спрямо миналогодишното издание.

Тези позитивни оценки за запазване и увеличаване на инвестициите са свързани с голямото очакване за достъпа на компаниите до средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост.

В същото време в страната има хроничен недостиг на всякакви кадри в почти всички сектори на икономиката. Затова тези, които ще наемат през тази година, са повече от тези, които възнамеряват да освобождават служители. Безработицата продължава да е на много ниски нива.


ЕК очаква едва 1,1% растеж на реалния БВП на България през 2023Доходите у нас нарастват бързо, но инфлацията е значително по-голяма от страните в еврозоната
Основните предизвикателства през 2023 г. у нас се очаква да са свързани с достъпността (цените) на енергията и суровите, следвани от липсата на кадри и разходите за труд.

Изискванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

Според президента на Eurochambres, Люк Фриден масивните инвестиции във възобновяема енергия, както и конкурентната бизнес среда, са това, от което бизнесът в Европа се нуждае в тези трудни времена.

Според БТПП са необходими общи усилия на ЕС за подпомагане на предприятията да се справят с високите цени на енергията, за подобряване на енергийната ефективност и за осигуряване на достъпна и надеждна възобновяема енергия.

Необходими са действия за справяне с оставащите бариери на единния пазар, за да се създадат допълнителни възможности за растеж, както и създаване на проактивна и амбициозна търговска програма на ЕС и регулаторен процес, който повишава конкурентоспособността на предприятията.