През 2022 г. депозитите на българските домакинства са се увеличили със 7,9% в сравнение с ноември 2021 г. и възлизат на 70,254 млрд. лв. (45,5 на сто от БВП). В същото време обаче, кредитите също са нараснали и то значително по-осезаемо – с 15,5%, достигайки 33,110 млрд. лв. (21,4 на сто от БВП). В края на ноември жилищните кредити са 16,246 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18%, докато потребителските скачат с 14,1% - 15,172 млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ).

По отношение на депозитите на неправителствения сектор, от БНБ посочват, че те са 113,157 млрд. лв. (73,2 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 13,4 на сто. В края на ноември 2022 г. кредитите на тази група са 80,181 млрд. лв. (51,9 на сто от БВП) при 79,192 млрд. лв. към октомври 2022 г. (51,2 на сто от БВП). През ноември те се увеличават на годишна база с 13,5%.

Депозитите на нефинансовите предприятия, на свой ред, са малко над 39 млрд. лв. (25,3 на сто от БВП). Това е ръст от 26,5% в сравнение с ноември 2021 г. Тези на финансовите предприятия също нарастват - 2,3 на сто на годишна база, и в края на ноември достигат 3,855 млрд. лв. (2,5 на сто от БВП).

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват за година с 11,1% и в края на ноември достигат 41,177 млрд. лв. (26,6 на сто от БВП), докато тези за работодатели и самонаети лица се увеличават с 9,9% на годишна база и в края на миналия месец са 450,8 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,895 млрд. лв. (3,8 на сто от БВП). В сравнение с ноември 2021 г. те се увеличават с 19,2 на сто.