Международен изследователски екип е направил откритие, на базата на което може да бъде разработено лекарство, предотвратяващо разпространението на смъртоносните метастази, причиняващи 90% от смъртните случаи от рак.

Според проучване, публикувано в Nature, учените са идентифицирали механизма, или поне един от механизмите, които позволяват на раковите клетки да се разпространяват в тялото. То установява, че те се придвижват по-бързо, когато са заобиколени от по-гъсти течности - промяна, настъпваща в организма, когато лимфният дренаж е нарушен от първичния тумор.

"Това е наистина първият път, в който вискозитетът на извънклетъчната течност е разгледан в детайли", казва Джон Д. Луис, професор и председател на катедрата по транслационна онкология във Факултета по медицина и стоматология на Университета в Алберта. "Сега, когато знаем, че вискозитетът на течността сигнализира на раковите клетки да се движат по определен начин, можем потенциално да използваме лекарства, които по същество да прекъснат този сигнален път и да насърчат раковите клетки да забавят развитието си, а дори и да го спрат."

Лабораторията на Люис е поканена да се присъедини към проекта, ръководен от изследователи от Johns Hopkins University, заради опита си в изобразяването на движението на раковите клетки в реално време.

"Бих казал, че сме световни лидери в този тип изображения", казва Люис. "Нашият принос в работата беше много точно да покажем, че раковите клетки променят генната си експресия, когато се сблъскат с повишен вискозитет на заобикалящата ги течност, и стават по-агресивни. И дори когато вискозитетът отново се понижи, тези клетки остават по-агресивни. След това показахме, че когато този сигнален път е нарушен в раковите клетки, той променя способността им да се измъкват от кръвния поток и да метастазират", казва Люис.