През декември 2022 г. месечната инфлация е 0,9% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за декември 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 16,9%, съобщи Националният статистически институт. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2022 г. спрямо периода януари - декември 2021 г. е 15,3%.

През декември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се увеличили, както следва: - развлечения и култура - увеличение с 8.5%; - здравеопазване - увеличение с 2.2%; - разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.6%; - ресторанти и хотели - увеличение с 1.4%; - хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.0%; - жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.8%; - жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - увеличение с 0.4%; - алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; - съобщения - увеличение с 0.2%; - образование - увеличение с 0.1%. През декември 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в следните потребителски групи са се понижили, както следва: - транспорт - намаление с 2.3%; - облекло и обувки - намаление с 1.2%.