Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604.7 хил., което е с 9.7% над регистрираните пътувания през декември 2021 г., показват данните на НСИ.

Най-голям брой пътувания на български граждани в последния месец на 2022 г. има към Турция и Гърция, като и към двете страни са осъществени над 100 хил. пътувания.

Топ 5 оформят още Сърбия, Румъния и Германия, следвани от Република Северна Македония. Австрия е по-посещавана от Италия, Великобритания и Испания.

НСИ

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 32.5%, и със служебна цел - 22.2%.


23 места, които да посетите през 2023 г.Светът е голям и екскурзия дебне отвсякъде

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761.9 хил. или с 60.3% повече в сравнение с декември 2021 г.

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (287.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през декември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.1% и достига 389.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 39.8% и Гърция - 30.7%. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 305.9 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 153.5 хил., или 50.2% от посещенията в тази група. Най-много посещения у нас през декември 2022 г. са реализирали гражданите от Румъния - 155.0 хил., Турция - 153.5 хил., Гърция - 119.7 хил., Украйна - 57.3 хил., Сърбия - 38.5 хил., Република Северна Македония - 33.4 хил., Германия - 29.6 хил., Италия - 18.7 хил., Израел - 14.4 хил., Обединеното кралство - 14.3 хиляди. През декември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 57.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 28.1%, и със служебна цел - 14.1%.