През януари 2023 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.0 пункта спрямо октомври 2022 г., като при населението в градовете увеличението е 4.9 пункта, а при населението в селата - 1.8 пункта, показват данните на НСИ.

Мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата и общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца остават без съществена промяна в сравнение с предходното наблюдение.

В прогнозите за следващите 12 месеца обаче при селското население анкетата регистрира известен песимизъм по отношение на финансовото състояние и леко влошени очаквания за икономическата ситуация, докато при градското население очакванията са по-позитивни.

Любослав Костов, КНСБ: Най-масовите стоки поскъпват с между 50% и 120% Стоките, които българите купуват най-масово, са поскъпнали с много по-висок процент от средните нива на инфлация

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 10.5 пункта.

Потребителите смятат, че през последните 12 месеца тенденцията на покачване на потребителските цени се запазва. Същевременно инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

През януари по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване. Последната анкета обаче регистрира малко по-позитивна нагласа в намеренията им по отношение на извършването на разходи за „подобрения в дома“ през следващите 12 месеца.