Комбинацията между човешките усилия и възможностите на изкуствения интелект за пореден път доказа, че може да играе важна роля за съвременното общество.

Лабораторията на Тим Чернак в Мичиганския университет е направила откритие, което значително ускорява досега отнемащия значително време процес на създаване на молекули, който заляга в основата на съвременните лекарства, агрохимикали и различни други материали, съобщава специализираната платформа Phys.com.

Откритието, публикувано в броя на научното списание Science от 3 февруари, е кулминацията на дългогодишни изследвания в областта на химичния синтез и науката за данните, провеждани от лабораторията на Чернак в Катедра “Химия” на Колежа по фармация към Мичиганския университет

Целта на изследването е да се идентифицират ключовите реакции при синтеза на дадена молекула, което да помогне в крайна сметка процесът да се сведе до възможно най-малко стъпки. Чернак и екипът му постигат синтез на сложен алкалоид, срещащ се в природата, само в три стъпки. Предишните синтези са отнемали между 7 и 26.

Научен пробив ни доближава до вечната младостУчени съобщават, че могат както да състаряват, така и да подмладяват мишки по ускорен график
"Създаването на химична структура, в която атомите са на точното място, за да се получат ефикасни и нетоксични лекарства, е трудна задача", казва Чернак, който е доцент по медицинска химия.

Затова и постижението на неговия екип може да има сериозни последици за ускоряването на разработването на лекарства. Чернак сравнява конструирането на тези сложни молекули с игра на шах - трябва да се организират поредица от ходове, за да се стигне до успешен край на играта. Въпреки че има почти безкраен брой възможни ходове, има логика, която трябва да се следва, добавя той.

Чернак и колегите му са използвали софтуер, наречен SYNTHIA, за ретросинтез. Той предоставя на учените база данни със стъпки и формули за милиони молекулярни структури. По този начин екипът получава достъп до огромно количество данни за компютърен синтез.

Използвайки разработен от тях алгоритъм за управление на данните, изследователите идентифицират стъпките, които имат най-голямо въздействие в изследвания процес, както и тези, които играят най-важна роля за завършване на синтеза, но в крайна сметка нямат толкова голяма роля в останалите стъпки.

"Надяваме се, че това изследване може да доведе до по-добри и по-бързо създавани лекарства", казва Чернак. "Досега бяхме ограничени в молекулярните структури, до които можем да получим бърз достъп с помощта на химичен синтез. Но това вече не е така."