8,5% е достигнала инфлацията в еврозоната през февруари на годишна основа.

Това показват най-новите първоначални оценки на Евростат, цитирани от БТА. Храните, алкохола и тютюневите изделия се очаква да поскъпнат с най-много (15 на сто, в сравнение с 14,1 на сто през януари), следвани от енергията (13,7 на сто, при 18,9 на сто през януари), неенергийните промишлени стоки (6,8 на сто, спрямо 6,7 на сто през януари) и услугите (4,8 на сто, при 4,4 на сто през януари).

Сред страните от валутната зона най-голяма годишна инфлация през февруари е отчела Латвия (20,1 на сто), следвана от Естония (17,8 на сто) и Литва (17,2 на сто), сочат първоначалните оценки на Евростат. Противно на тях най-ниска инфлация са отчели в Люксембург (4,8 на сто), Белгия (5,5 на сто) и Испания (6,1 на сто).

В най-новия член на еврозонта, Хърватия, на годишна база инфлацията се понижава през февруари от 12,5% на 11,7%. Месечната инфлация през втория месец на годината е 0,2 на сто по прогнозни данни, колкото беше и през януари спрямо декември.

Кой печели и кой губи от високата инфлация в еврозоната? Заплатите растат много по-бавно от инфлацията, което според изчисленията на ЕЦБ означава спад на жизнения стандарт на средния работник в еврозоната с 5% спрямо 2021 г.

Безработицата в Европейския съюз през януари 2023 г. се запазва на същото ниво както през декември 2022 г. - 6,1 на сто. Тя намалява в сравнение с януари 2022 г., когато е 6,3 на сто, показват най-новите данни на Евростат.

Сезонно коригираната безработица през януари също се запазва на нивото от декември 2022 г. - 6,7 на сто и спада спрямо януари 2022 г., когато е 6,9 на сто.

В България сезонно коригираната безработица през януари 2023 г. (3,8 на сто) намалява спрямо предходния месец – декември 2022 г. (4,0 на сто). Страната ни заема седмо място по най-ниска безработица заедно с Унгария. Като безработни у нас през януари тази година са регистрирани 127 000 души, а през декември те са били 133 000. През ноември 2022 г. безработицата у нас е била 3,9 на сто.

Младежката безработица (лица под 25-годишна възраст) през януари 2023 г. се понижава до 8,6 на сто (около 13 хиляди души), с отчитане на сезонните фактори, при 8,8 на сто през декември 2022 г.

На годишна основа младежката безработица в България намалява съществено, като през януари 2022 г. е била 13,6 на сто.

НСИ: Заетостта расте с 3.8% в края на 2022 г.Общият брой на заетите лица е 3.197 млн., от които 1.702 млн. са мъже, а 1.494 млн. са жени

По оценки на Евростат, 13,227 милиона души в ЕС, от които 11,288 милиона в еврозоната, са били без работа през януари гази година. Спрямо предходния месец (декември 2022 г.) безработните в Евросъюза намаляват с 318 000 души, от които 220 000 в еврозоната.

Страните от ЕС, при които е отчетен най-малък брой на безработните лица през януари 2023 г., са Чехия (2,5 процента), Полша (2,8 на сто), следвана от Германия и Малта (с по 3 на сто).

Най-висока остава безработицата в Испания (13,0 процента) и Италия (7,9 на сто). Данните за безработицата в Гърция през януари 2023 г. не са налични, а през декември 2022 г. тя е достигала до 11,6 на сто, отбелязва Евростат.