Възходът на изкуствения интелект (AI) предизвиква както възторг заради помощта, която може да оказва на професионалистите в различни индустрии, така и страх, че от помощник технологията може да се превърне в тяхна алтернатива. По друг начин казано, докато някои виждат потенциал за повишаване на ефективността и иновациите, други се притесняват от възможността да загубят работните си места.

Според данни, представени от екипа на Atlas VPN, 42% от хората смятат, че изкуственият интелект (AI) ще замени работните места в тяхната сфера на дейност.

Данните се основават на глобалното проучване на The University of Queensland и KPMG Australia - Trust in Artificial Intelligence, проведено между септември и октомври 2022 г. Общата извадка включва 17 193 респонденти от 17 държави, представляващи възрастното население по пол, възраст и регионално разпределение.

Около 2 от 5 души (42%) смятат, че изкуственият интелект ще ги замени на работните им места или ще изпълнява ключови аспекти от работата им. AI моделите като ChatGPT вече могат да пишат статии по определени теми и да помагат на копирайтърите да пишат текстове за уебсайта на дадена компания. Освен това други инструменти с изкуствен интелект автоматизират задачи, събират и анализират данни, създават графични проекти и обработват основни запитвания на клиенти.

Подобен процент - 39%, от хората обаче не са съгласни, че AI ще ги замени. Много работни места все още изискват човешка намеса и към момента не могат да бъдат заменени от технология. Но и те имат за какво да помислят, тъй като компании като Boston Dynamics работят по роботи, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да променят из основи отношенията между хората и компютрите.

„Малко сме уплашени“: Сам Алтман предупреждава за рисковете от AIСам Алтман подчертава необходимостта да се предпазим от негативните последици от технологията, тъй като компанията пусна нова версия GPT-4
Близо 1/5 (19 %) имат неутрално отношение към проблема. Според изследователите възможните причини за това са две - някои хора не са напълно наясно със степента, до която AI може да автоматизира техните задачи, а други - притежават умения или знания, които не се възпроизвеждат лесно от технологията.

Повече оптимизъм, отколкото страх

Както вече стана ясно, AI предизвиква полюсни емоции у хората, като към страха от загуба на работни места в отрицателните оценки присъстват и притеснения от етично естество, свързани с навлизането на технологията в специфични области като здравеопазването и правоприлагането.

Около две трети (67%) от хората все пак са оптимисти за ползите, които AI може да донесе на обществото. Освен това 60% дори се определят като развълнувани от възможностите, които дава той. В крайна сметка въпреки различните опасения, повечето хора гледат на ИИ като на инструмент, който може да донесе положителни промени и решения на много проблеми, но дори сред оптимистите се прокрадва притеснение по отношение на въздействието на технологията върху човечеството.

Тъй като напредъкът на AI продължава, не може да се отрече, че той ще има значително въздействие върху работната сила. С напредването на технологията ще бъде изключително важно да се постигне баланс между иновациите и етичните съображения, за да се гарантира, че AI се използва за подобряване на обществото, а не за обратното, казват създателите на доклада.