Българските потребители познават правата си не по-зле от останалите граждани на ЕС, сочат данни, представени от Европейската комисия. Според тях всеки четвърти европеец е добре запознат с тези права, всеки трети е достатъчно запознат, а около 40 на сто са слабо запознати.

У нас доверие в неправителствените организации за защита на потребителските права имат 41% от участвалите в допитването, докато в ЕС средно доверието е 63 на сто, допълва БТА. Мнозинство от 76 на сто от българите и останалите европейски потребители заявяват, че търговците и доставчиците на услуги спазват правата им, а 61 на сто (66 на сто в ЕС) вярват в обществените служби за защита на потребителите.

В България доверието в сигурността на нехранителните стоки е 55%, докато средно за ЕС е 72 на сто.

77% от българите подкрепят етикетирането на храни по климатичен отпечатък71% биха платили по-скъпа храна, произведена на местно ниво и по-устойчив начин

Наблюдава се слабо доверие в уреждането на спорове за качеството на стоките - 36 на сто от българските потребители и 45 на сто от останалите европейци са на мнение, че споровете може да бъдат успешно уредени извън съда, а 30 на сто (34 на сто в ЕС) вярват, че спорът може да намери решение от съдия.

У нас 83 на сто от участниците са заявили, че в последната година не са имали проблеми със стоките и услугите, които са платили (74 на сто в ЕС). Почти еднакви са отговорите (75-77 на сто), че в последната година потребителите са се натъкнали на лоши търговски практики.

В ЕС двойно по-често (17 на сто) потребителите предприемат действия, когато са недоволни от стока и услуга, докато в нашата страна това правят едва 9 на сто.

В деня на потребителя: Шест съвета, които пестят пари и неприятностиПрепоръките са от Европейския потребителски център в България

Между 7 и 8 процента е делът на европейците (включително българите), които са имали проблем със стока, но не са направили нищо, за да го решат. Най-честата причина да не се предприемат мерки е очакването, че това ще отнеме много време (49 на сто в ЕС и 57 на сто от отговорите у нас), както и че е твърде сложно (25 на сто в ЕС и 39 на сто у нас).

В България 39 на сто се оплакват от увеличаване на цените по дългосрочните договори за доставка на услуги (26 на сто в ЕС), а 36 на сто - от нечестни договорни условия (22 на сто в ЕС). Мнозинството у нас (78 на сто) и в ЕС (75 на сто) казват, че са попадали на скрита реклама в резултати от онлайн търсене.